Global IFRS Insurance Survey 2018

Deloitteova istraživanja

U očekivanju 2021.

Osiguravatelji se pripremaju za provedbu MFSI-ja 17

Godinu dana nakon objave MFSI-ja 17 „Ugovori o osiguranju” (MFSI 17) i nešto više od dviju godina prije njegova obveznog datuma stupanja na snagu 1. siječnja 2021., Deloitte je istražio na koji se način svjetski osiguravatelji pripremaju za poslovanje u okviru novog sustava financijskog izvještavanja?

Cilj Deloitteova najnovijeg ispitivanja U očekivanju 2021.: osiguravatelji se pripremaju za provedbu MFSI-ja 17 je pružiti sveobuhvatan pregled reakcija osiguravatelja na nova pravila i njihovo viđenje razmjera i složenosti te velike regulatorne promjene i vremenski okvir provedbe sustava potrebnog za ostvarenje usklađenosti s predmetnim propisima.

Ključni nalazi te najnovije neovisne analize na svjetskoj razini u pogledu priprema osiguravatelja za MFSI 17 koju je u Deloitteovo ime proveo Economist Intelligence Unit (EIU) su sljedeći:

 • Dovoljno je vremena za pripremu
  Svjetski osiguravatelji oprezno su izrazili svoje uvjerenje da će ispoštovati datum provedbe: 90 % ispitanika izjavilo je kako smatraju da će se uskladiti s pravilima do siječnja 2021. Od tog je postotka ispitanika njih 45 % izrazilo svoje snažno uvjerenje da će se s propisima uskladiti u roku: to smatra 60 % društava za zdravstveno osiguranje te su oni podskupina osiguravatelja koja u to najviše vjeruje, dok se s navedenim slaže samo 37 % društava za životno osiguranje, što ih čini najopreznijom podskupinom. Kada je riječ o regijama, Europa je u pravodobno usklađivanje s propisima uvjerenija nego druge regije.
 • Potrebna je nadogradnja postojeće IT tehnologije
  Čak 87 % osiguravatelja smatra kako će IT tehnologiju u okviru njihovih sustava biti potrebno nadograditi kako bi ona mogla zabilježiti nove podatke i omogućiti obavljanje izračuna potrebnih za usklađivanje s novim propisima. Bilježenje novih ulaznih podataka smatra se najvećim izazovom u području IT tehnologije.
 • U budžet su uključeni znatni troškovi provedbe
  Većina osiguravatelja u budžet je uključila procijenjene troškove provedbe, a rezultati upućuju na to da je iznos sadašnje procjene očekivane potrošnje znatno veći od iznosa procjene iz 2013. 35 % osiguravatelja očekuje da će potrošiti više od 50 milijuna eura na usklađivanje s novim propisima, dok je to prije pet godina očekivalo samo 7 % osiguravatelja.
 • Osiguravatelji smatraju da su koristi veće od troškova
  93 % svjetskih osiguravatelja smatra da će koristi od usvajanja MSFI-ja 17 premašiti troškove usklađivanja, a to je 2013. smatralo samo 21 % osiguravatelja. Tri najveće koristi koje osiguravatelji očekuju jesu:
  1. financijski izvještaji koji bolje odražavaju poslovnu uspješnost
  2. jednostavniji pristup tržištima kapitala
  3. poboljšanje informacija potrebnih za osmišljavanje proizvoda.
 • Povećana potreba za vještinama u području aktuarstva, računovodstva i suradnje
  Osiguravatelji su naveli kako su vještine u području suradnje jednako važne koliko i vještine u području aktuarstva. Brojni su osiguravatelji izjavili kako će pokušati bolje integrirati odjel za financije, odjel za aktuarstvo i druge odjele. Osim toga, naveli su kako im je najteže pronaći stručnjake u području aktuarstva i računovodstva.
Global IFRS Insurance Survey 2018

Pogledajte infografiku - Global IFRS Insurance Survey 2018

Je li Vam ovo bilo korisno?