Deloitteova istraživanja

Budućnost rizika financijskih usluga  

Novosti u financijskoj industriji, lipanj 2017.

Budućnost upravljanja rizicima drastično će se razlikovati od postojećeg, danas mnogima poznatog načina ovladavanja rizicima.

Istraži sadržaj

Najnovije izvješće Deloittea Global pod naslovom The future of risk in Financial Services potiče financijske institucije na preispitivanje i preustrojavanje načina na koji upravljaju rizicima ukazujući im na prednosti novih tehnologija, a time i produktivnije i djelotvornije upravljanje rizicima.

Izvješće navodi šest imperativa kojima se institucije moraju posvetiti u smjeru aktivnijeg i znalačkog reagiranja na nove trendove:

  1.  više se fokusirati na strateške rizike kao što su geopolitički rizik, rizik povezan s financijskom tehnologijom i drugim, netradicionalnim konkurentima te unaprijediti prepoznavanje rizika ove vrste i njihovo upravljanje
  2. preispitati tri glavne crte obrane podižući stupanj odgovornosti poslovnih jedinica za upravljanje rizicima te jasno razgraničavajući poslove za koje je zadužena druga crta obrane
  3. iskoristiti prednosti novih tehnologija radi povećanja efikasnosti i djelotvornosti upravljanja rizicima 
  4. uspostaviti službeni program ponašanja i kulture namijenjen stjecanju povjerenja klijenata i vidljive strateške prednosti
  5. povećati kapacitete za upravljanje rizicima postavljanjem fleksibilne infrastrukture koja će moći rješavati nove nefinancijske rizike kako se oni javljaju, ali i izazove povezane s fragmentiranom regulativom
  6. kapitalom i likvidnošću upravljati strateški učvršćujući strukturu upravljanja i unaprjeđujući procese odlučivanja.
    Upravljanje rizicima danas je na raskrsnici i financijske institucije nalaze se pred odlukom žele li nastaviti poslovati kao dosada ili temeljito preispitati svoj pristup upravljanju rizicima.
The future of risk in financial services

Upravljanje rizicima danas je na raskrsnici i financijske institucije nalaze se pred odlukom žele li nastaviti poslovati kao dosada ili temeljito preispitati svoj pristup upravljanju rizicima.

Vjerujemo da će Vas izvješće zanimati te Vas pozivamo da nam se obratite ukoliko razgovarati o njemu ili o načinima na kojima nam možete povjeriti ocjenjivanje vaše postojeće strategije upravljanja rizicima, uz naše preporuke o mogućim načinima rada koji bi pridonijeli uspješnosti vaše organizacije.

Je li Vam ovo bilo korisno?