The global framework for fighting financial crime

Deloitteova istraživanja

Globalni okvir za borbu protiv financijskog kriminala

Izvješće koje su pripremili Institut za međunarodne financije i Deloitte

Procjenjuje se da godišnji iznos opranog novca odgovara 2 – 5 % globalnog BDP-a, što je približno EUR 1.97 bilijuna godišnje. Razmjer tog problema i njegovi učinci su nemjerljivi, ali ne u pogledu želje za ulaganjem.

Istraži sadržaj

Industrija financijskih usluga ulaže ogromne iznose novčanih sredstava za suzbijanje financijskog kriminala. Međutim, razmjer problema i njegovi učinci su nemjerljivi, s obzirom na to da kriminalci stalno unaprjeđuju svoje sposobnosti za iskorištavanje postojećeg okvira za suzbijanje pranja novca. Tomu je tako zbog toga što trenutačni regulatorni okvir nije dovoljno djelotvoran da osnaži financijske institucije za suzbijanje sve naprednijih mreža i alata dostupnih kriminalcima.
, Na temelju razgovora s ključnim igračima iz financijskih institucija i osobama zaduženima za provedbu zakona, kao i donositeljima politika i zakonodavcima, u izvještaju koji je Deloitte izradio u suradnji s Institutom za međunarodne financije Globalnom okviru za borbu protiv financijskog kriminala, ispitano je sedam ključnih područja zakonodavstva o financijskom kriminalu:

  1. globalna poboljšanja sustava za upravljanje rizikom u području financijskog kriminala
  2. osnaživanje javno-privatnog partnerstva
  3. poboljšanje dijeljenja informacija na prekograničnoj i nacionalnoj razini
  4. poboljšanje uporabe i kvalitete podataka
  5. reforma prijave sumnjivih aktivnosti
  6. ublaživanje nedosljedne ili neusklađene provedbe standarda o sukladnosti i smjernica u području financijskog kriminala te osiguravanje zakonodavne jasnoće
  7. povećanje i poboljšanje uporabe tehnologije za suzbijanje nezakonitog financiranja

U izvješću je razloženo navedenih sedam područja te su pružene podrobne i ostvarive preporuke za dugoročnu sustavnu reformu. Njima se zajednički može ponuditi način za ublaživanje nezakonitih financijskih tokova kombiniranjem zakonodavne reforme, međunarodne suradnje i pristupa koji se sve više oslanja na obavještajne podatke.

Je li Vam ovo bilo korisno?