Ulaganje u komercijalizaciju inovacija / 7

Povećanje prihoda od prodaje

 

Povećanje prihoda od prodaje jedan je od ključnih pokazatelja uspješnosti u sklopu ovog Natječaja. Naša preporuka je da ulaganje prilagodite ovom zahtjevu.

Je li Vam ovo bilo korisno?