Ulaganje u komercijalizaciju inovacija / 4

Obveze prema zaposlenicima

 

Imate li podmirene sve porezne obaveze i obveze prema svojim zaposlenicima po bilo kojoj osnovi?

DA

NE

Je li Vam ovo bilo korisno?