Ulaganje u komercijalizaciju inovacija / 5

Ulaganje

 

Planirate li ulaganje u neku od navedenih aktivnosti:

  • Prilagodba razvijanog (vlastitog) proizvoda/usluge zahtjevima tržišta i/ili primjena (komercijalizacija) rezultata vlastitog istraživanja i razvoja
  • Prilagodba razvijanog procesa / organiziranje poslovanja zahtjevima tržišta i/ili primjena (komercijalizacija) inovacije procesa i/ili organizacije poslovanja

DA

NE

Je li Vam ovo bilo korisno?