Ulaganje u komercijalizaciju inovacija / 7

Prihod od prodaje

 

Planirate li kroz realizaciju projekta povećati prihod od prodaje? Kao referentna godina gleda se druga godina nakon provođenja projekta.

DA

NE

Je li Vam ovo bilo korisno?