Ulaganje u komercijalizaciju inovacija / 7

Prihod od prodaje

 

Planirate li kroz realizaciju projekta povećati prihod od prodaje? Kao referentna godina gleda se druga godina nakon provođenja projekta.

DA

NE

Je li Vam ovo bilo korisno?

Povezane teme