Nabava nove opreme ili izgradnja novih/obnova postojećih proizvodnih kapaciteta / index

Je li Vam ovo bilo korisno?