Nabava nove opreme ili izgradnja novih/obnova postojećih proizvodnih kapaciteta / 4

Status

 

Poduzetnici u poteškoćama nisu prihvatljivi u sklopu ovog Natječaja.

Je li Vam ovo bilo korisno?