Nabava nove opreme ili izgradnja novih/obnova postojećih proizvodnih kapaciteta / 5

Sektor projekta

 

Ulaganje u navedene sektore nije prihvatljivo u sklopu ovog Natječaja.

Je li Vam ovo bilo korisno?