Nabava nove opreme ili izgradnja novih/obnova postojećih proizvodnih kapaciteta / 9

Podmirene sve obveze

 

Podmirene obaveze prema zaposlenicima jedan je od ključnih pokazatelja za ocjenu prihvatljivosti u sklopu ovog Natječaja.

Je li Vam ovo bilo korisno?