Nabava nove opreme ili izgradnja novih/obnova postojećih proizvodnih kapaciteta / 2

Novi djelatnici

 

Planirate li kroz realizaciju projekta zaposliti nove djelatnike?

DA

NE

Je li Vam ovo bilo korisno?