Nabava nove opreme ili izgradnja novih/obnova postojećih proizvodnih kapaciteta / 3

Prihod od prodaje

 

Planirate li povećati prihod od prodaje kroz realizaciju projekta?

DA

NE

Je li Vam ovo bilo korisno?