Nabava nove opreme ili izgradnja novih/obnova postojećih proizvodnih kapaciteta / 4

Status

 

Nalazite li se u postupku predstečajne nagodbe, stečaja ili likvidacije ili se možete definirati kao poduzetnik u poteškoćama?

NE

DA

Je li Vam ovo bilo korisno?