Nabava nove opreme ili izgradnja novih/obnova postojećih proizvodnih kapaciteta / 7

25% troškova

 

Možete li osigurati najmanje 25% prihvatljivih troškova iz vlastitih izvora ili vanjskim financiranjem (npr. kredit poslovne banke), u obliku oslobođenom od bilo kakve državne potpore?

DA

NE

Je li Vam ovo bilo korisno?