Nabava nove opreme ili izgradnja novih/obnova postojećih proizvodnih kapaciteta / 9

Podmirene sve obveze

 

Imate li podmirene sve obveze prema svojim zaposlenicima po bilo kojoj osnovi?

DA

NE

Je li Vam ovo bilo korisno?