Internacionalizacija poslovanja / 1

Sektor poslovanja 1

 

Ulaganje u navedene sektore nije prihvatljivo u sklopu ovog Natječaja.

Je li Vam ovo bilo korisno?