Internacionalizacija poslovanja / 3

EBITDA

 

Pozitivan EBITDA jedan je od ključnih financijskih pokazatelja za ocjenu prihvatljivosti u sklopu ovog Natječaja

Je li Vam ovo bilo korisno?