Internacionalizacija poslovanja / 4

Podmirene obveze prema zaposlenicima

 

Podmirene obaveze prema zaposlenicima jedan je od ključnih pokazatelja za ocjenu prihvatljivosti u sklopu ovog Natječaja.

Je li Vam ovo bilo korisno?