Internacionalizacija poslovanja / 5

Ulaganje

 

Samo navedene aktivnosti internacionalizacije prihvatljive su u sklopu ovog Poziva.

Je li Vam ovo bilo korisno?