Internacionalizacija poslovanja / 3

EBITDA

 

Da li možete iskazati pozitivan EBITDA (poslovni prihod – poslovni rashod + amortizacija) prema godišnjim financijskim izvješćima u fiskalnoj godini koja prethodi godini predaje projektne prijave?

DA

NE

Je li Vam ovo bilo korisno?