Internacionalizacija poslovanja / 4

Podmirene obveze prema zaposlenicima

 

Imate li podmirene sve obveze prema svojim zaposlenicima po bilo kojoj osnovi?

DA

NE

Je li Vam ovo bilo korisno?