Internacionalizacija poslovanja / 8

Povećanje prihoda od izvoza

 

Planirate li kroz realizaciju projekta povećati prihod od izvoza? Kao referentna godina gleda se druga godina nakon provođenja projekta.

DA

NE

Je li Vam ovo bilo korisno?