Ulaganje u istraživanje, razvoj i inovacije

Status

Poduzetnici u poteškoćama nisu prihvatljivi u sklopu ovog Natječaja.

Je li Vam ovo bilo korisno?