Ulaganje u istraživanje, razvoj i inovacije

Registrirani najmanje godinu dana

Poduzeće prijavitelja mora biti registrirano za obavljanje ekonomske djelatnosti najmanje godinu dana prije dana predaje projektnog prijedloga.

Je li Vam ovo bilo korisno?