Ulaganje u istraživanje, razvoj i inovacije / 2

Status

Nalazite li se u postupku predstečajne nagodbe, stečaja ili likvidacije ili se možete definirati kao poduzetnik u poteškoćama?

NE

DA

Je li Vam ovo bilo korisno?