Ulaganje u istraživanje, razvoj i inovacije / 3

Obveze

Jeste li ispunili obveze vezane uz plaćanje dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, odnosno imate li podmirene sve obaveze prema svojiim zaposlenicima po bilo kojoj osnovi?

DA

NE

Je li Vam ovo bilo korisno?