Ulaganje u istraživanje, razvoj i inovacije / 4

Registrirani najmanje godinu dana

Jeste li registrirani za obavljanje ekonomske djelatnosti najmanje godinu dana prije dana predaje projektnog prijedloga?

DA

NE

Je li Vam ovo bilo korisno?