Ulaganje u području turizma / 9

U sustavu poreza na dobit

Uvjet da se tvrtka nalazi u sustavu poreza na dobit jedan je od ključnih kvalifikacija u sklopu ovog Natječaja.

Je li Vam ovo bilo korisno?