Ulaganje u području turizma / 2

Nova radna mjesta

Planirate li stvoriti nova radna mjesta kroz realizaciju projekta?

DA

NE

Je li Vam ovo bilo korisno?