Ulaganje u području turizma / 3

Popunjenost smještajnih kapaciteta

Planirate li kroz realizaciju projekta povećati popunjenost smještajnih kapaciteta?

DA

NE

Je li Vam ovo bilo korisno?