Deloitteova istraživanja

Inovacije u oblasti ljudskih resursa

Ekstremna transformacija

Današnji sektor ljudskih resursa mora biti integriran u poslovanje, osposobljen za privlačenje, zadržavanje i razvijanje talenata.

Je li sektor ljudskih resursa osposobljen kako bi bio u skladu s poslovnim potrebama?

Lideri u oblasti ljudskih resursa često ne mogu držati korak s promjenama u poslovanju. Neophodno je vještine i sposobnosti talenata podignuti na viši nivo i uskladiti s poslovnim ciljevima organizacije.

Je li Vam ovo bilo korisno?