Usluge

Aktuarske usluge, programi kompenzacija i analitika

Deloitteove usluge analize podataka pomažu rukovoditeljima poslovnih organizacija donijeti informirane odluke o tome kao ostvariti veće prihode, upravljati rizicima i kapitalom, sniziti operativne troškove i strukturirati naknade i nagrade za rad imajući u vidu kritične poslovne, financijske i osigurateljne izazove. U pružanju usluga aktuarskih poslova, programa kompenzacija i analiza koristimo napredne statističke metode za analizu velikih količina informacija iz internih i vanjskih izvora da bismo proniknuli u ranije nepoznate, ali svrsishodne poslovne odnose koje klijentima omogućuju da znatno povećaju svoju profitabilnost. Surađujemo s mnogim vodećim davateljima financijskih usluga u svijetu iz područja životnog osiguranja, osiguranja imovine i osiguranja od nezgode, zdravstvenog osiguranja i zdravstvenih usluga, savjetujući organizacije iz svih gospodarskih grana o načinima određivanja naknada i nagrada za rad.

1. Aktuarske usluge

Zdravstveno osiguranje
Životno osiguranje
Mirovinsko osiguranje
Neživotno osiguranje (osiguranje imovine i osiguranje od nezgode)
Modernizacija aktuarskih poslova

2. Napredna analitika i modeliranje

3. Naknade

4. Spajanja, preuzimanja i restrukturiranje

5. Usluge za mirovinske fondove

6. Financial Services

Financijsko izvješćivanje
Operativno savjetovanje
Regulativa
Upravljanje rizicima u poduzeću
Izrada modela kapitala
Upravljanje aktivom i pasivom
Usluge poslovnog osiguranja i upravljanja rizicima
Aktuarska tehnologija

 

Naše aktuarske usluge, programi kompenzacija i analitika