Usluge

Ljudski potencijali

Istraži sadržaj

Iduća generacija poslovnih izazova nosi novi val izazova u području upravljanja ljudskim resursima, talentom, kao i same organizacije. Trgovačka društva usmjeravaju se na globalni rast i razmjer, inovacije, stalne promjene regulative, a sada i na svijet u post-digitalnoj eri. Za vođe to znači višegeneracijsku, globalnu radnu snagu koja radi koristeći distribuirane mreže. Godine koje dolaze pružaju vođama neviđene prilike da utječu na uspješnost svojih organizacija i ljudi. Deloitte pruža nov način sagledavanja, korištenje istraživanja i analiza kao pomoć u struturiranju i provođenju kritičnih programa ljudskog kapitala na temelju procesa upravljanja ljudskim resursima prema potrebama poslovanja sve do izrade inovativnih programa za upravljanje talentima, vodstvo i upravljanje promjenama. Kao jedna od vodećih globalnih konzultantskih tvrtki za ljudski kapital, nudimo jedinstvenu kombinaciju stručnih znanja, vještina i iskustava u brojnim gospodarskim granama, u području poslovanja, ljudskih resursa, talenta, upotpunjenu analizom tehničkih znanja i iskustava.