Usluge

Rješenja iz područja trgovačkog prava

Savjeti za sutra

Globalno poslovanje nosi sve veći broj izazova, među kojima su i sve stroža regulativa i sve strože poštivanje regulative na kojem inzistiraju lokalne vlasti u državama u kojima klijenti posluju. Kao iskusni savjetnici s fokusom na praktično, Deloitteovi pravni stručnjaci pomažu klijentima rješavati te izazove i iznalaziti poslovna rješenja. Svoje vrijeme ulažu u shvaćanje potreba klijenata i razlikovanje nijansi u njihovom poslovanju. Nudimo velik broj usluga iz područja trgovačkog prava u mnogim zemljama. Naše iskustvo i globalna dostupnost omogućuju nam da poslovnim organizacijama koje posluju u okružju kompleksne pravne regulative i izazova pružimo personalizirane, prilagođene usluge.

Restrukturiranje i eksternaliziranje poslovnih funkcija

Današnje globalizirano gospodarstvo stvorilo je nove prilike za poslovne subjekte koji traže načine kako progresivnim oblicima obavljanja raznih funkcija uštedjeti na troškovima. Uobičajena praksa je centraliziranje poslovnih funkcija kojim se ostvaruje korist od ekonomije razmjera, korištenja off-shore centara, ustupanja poslova davateljima usluga po povoljnijim cijenama ili korištenja zajedničkih službi. Deloitte pravne usluge pomaže tvrtkama u brojnim aranžmanima pribave usluga i pokriva tehnološku infrastrukturu i potporu, eksternalizaciju poslovnih procesa, te sektor proizvodnje i telekomunikacija.

U pristupu se prvenstveno fokusiramo na ciljeve tvrtke. Naša pomoć sastoji se u uspostavljanju fleksibilnih radnih odnosa i efektivnih ugovora kojima se ostvaruje nužna konkurentnost na današnjem tržištu. Poslovnim subjektima pomažemo u bilo kojoj fazi životnog ciklusa, od

  • pregovora koji prethode sklapanju novih ugovora
  • revalorizacije i ponovnih pregovora postojećih oblika eksternalizacije
  • preko rješavanja sporova
  • izrade strategije pregovaranja i vođenja sudskih sporova, do
  • posredovanja, arbitraže i samih sudskih postupaka.

Poslovanje nekretninama – stjecanje, prodaja i upravljanje nekretninama

Svjetsko nekretninsko tržište i dalje trpi posljedice globalne financijske krize i sporog oporavka, a situaciju dodatno kompliciraju sve učestalije zakonske promjene. Poslovnim subjektima potreban je iskusan pravni savjetnik koji se dobro razumije u poslovnu strategiju i sposoban je ponuditi praktične i mudre savjete za postizanje poslovnih ciljeva, i time im omogućiti uspješno navigiranje kroz tako složeno okružje.

Delotteovi stručnjaci za pravne usluge pružaju savjete o pravnim implikacijama poslovanju nekretninama, od kupnje, dubinskog uvida, pregovora, do rješavanja svih problema u poslovanju nekretninama. Nudimo i pomoć u komercijalizaciji trgovačkih centara, poslovnih objekata i sličnim aranžmanima.

Pri tome naši pravni stručnjaci promatraju strateške poslovne ciljeve i daju praktične upute iz nekoliko perspektiva.

Pravo intelektualnog vlasništva – prijava, zaštita i obrana prava

Globalizacija, u sprezi sa stalnim promjenama regulative i tehnološkim probojima, čini poslovanje sve složenijim, što nalaže još pomnije upravljanje pravnim rizicima i rizicima sukladnosti u području prava intelektualnog vlasništva.

Deloitteovi stručnjaci za pravne usluge pomažu tvrtkama rješavati sva pitanja iz područja intelektualnog vlasništva, osobito prijavu trgovačkih žigova, sastavljanje ugovora o licencijama te zastupanje pred nadležnim tijelima. Tu su i usluge zaštite prava intelektualnog vlasništva, bilo pred sudskim vlastima, bilo u alternativnim postupcima rješavanja sporova.

Deloitteovi stručnjaci za pravne usluge posjeduju širinu i dubinu znanja i dobro poznaju lokalne zakone, a davanju pravnih savjeta u međunarodnom poslovanju na raspolaganju im je i globalna mreža, zajedno s globalnim kapacitetima.

Nepoštena konkurencija i zaštita od protutržišnog djelovanja

Deloitteovi stručnjaci za pravne usluge zastupaju i pravne i fizičke osobe koje su predmetom istrage nacionalnih i transnacionalnih tijela Europske unije i drugih upravljačkih tijela koja se bave trgovinskim ograničenjima, nepoštenom konkurencijom i zaštitom od protutržišnog djelovanja dajući smjernice o pragmatičnim strategijama upravljanja rizicima, politikama sukladnosti, upravljanja kriznim situacijama i procjenjujući izloženost pravnim sporovima.

Deloitteovi pravni stručnjaci su, zahvaljujući globalnom dosegu i međunarodnom iskustvu, izrazito prikladni kao savjetnici u pitanjima međunarodne trgovine i kartela te istraživanja ponašanja od nadležnih vlasti.

Sudski sporovi iz područja poslovnog prava i kriminala „bijelih ovratnika“

Tvrtke često bivaju uvučene u sudske sporove pred inozemnim sudovima, tribunalima ili izbranim sudištima. Deloitte pravne usluge može tvrtkama pružiti razne oblike pomoći u poslovnim sporovima u mnogim zemljama širom svijeta.

U Deloitteovom timu pravnih stručnjaka su stručnjaci za opće trgovačko i poslovno pravo i odgovornost, kao i specijalisti za primjerice kazneno pravo.

Deloitte pravne usluge koristi kombinaciju temeljite pravne stručnosti i iskusnih poslovnih savjetnika. Kvalificirani smo poslovnim subjektima pomagati u međunarodnim sporovima, upravo zahvaljujući našoj nazočnosti diljem svijeta, dugogodišnjom suradnjom s nadležnim državnim vlastima te shvaćanju kulturnih i postupovnih razlika koje se mogu ispriječiti na putu ka rješavanju sporova.

Stečaj, insolventnost i restrukturiranje

Globalna financijska kriza uzdrmala je poslovanje brojnih poslovnih subjekata. Deloitteovi pravni stručnjaci pomažu klijentima donijeti teške odluke sugerirajući opcije za oporavak, kao što je restrukturiranje izvan instituta predstečajne nagodbe, strukturirana prodaja, ili pak pružiti pomoć u postupcima stečaja. Surađujemo i s tvrtkama u poteškoćama i s potencijalnim kupcima, vlasnicima i direktorima, vjerovnicima i stečajnim upraviteljima.

Deloitteovi stručnjaci za stečajeve i predstečajne nagodbe imaju godine iskustva koje su stekli radeći s bankarima, odvjetnicima, sudovima, kreditnim institucijama i tijelima s javnim ovlastima. U pronalaženju odgovarajućih smjernica Deloitteovi stručnjaci za pravne usluge surađuju s kolegama specijaliziranih za financijsko, porezno ili radno pravo, čime omogućuju široki kut sagledavanja problema.

Poštivanje zakona i propisa

Tvrtke današnjice dužne su poštivati obeshrabrujući broj nacionalnih zakona i propisa i potrebni su im efektivni poslovni procesi koji će zajamčiti sukladnost s njima te ujedno spriječiti nezakonitosti i nepravilnosti u poslovanju. Deloitteove pravne usluge obuhvaćaju i upućivanje u zakonske i regulatorne obveze relevantne za svaki gospodarski sektor, kao i važeće pravne okvire, kao što su:

  • trgovinske konvencije
  • porezna i financijska regulativa
  • ograničenja u pogledu intelektualnog vlasništva
  • propisi o zaštiti okoliša.

Deloitteovi pravni stručnjaci ulažu svoje vrijeme u shvaćanje potreba klijenata i razlikovanje nijansi u njihovom poslovanju. Nudimo široku paletu komercijalnih poslovnih rješenja i globalnu nazočnost. Iskustvo koje smo stekli omogućuje nam da poslovnim organizacijama koje posluju u okružju kompleksne pravne regulative i izazova pružimo kohezivne, praktične savjete.

"Deloitte Legal" means the legal practices of Deloitte Touche Tohmatsu Limited member firm affiliates that provide legal services. For legal and regulatory reasons, not all member firms provide legal services.