Corporate and mergers and acquisitions solutions

Usluge

Korporativna rješenja, rješenja za spajanja i preuzimanja

Savjeti za sutra

Deloitteove pravne usluge nude široku paletu usluga iz područja prava trgovačkih društava, od kompleksnih savjeta kod važnih događaja u poslovanju, uključujući savjetovanje u procesima spajanja, pripajanja i preuzimanja, sve do općih tajničkih usluga. Deloitteovi pravni stručnjaci savjetnici su nacionalnih i internacionalnih kompanija i grupacija.

Pravo trgovačkih društava

Danas je voditi tvrtku prilično složen posao. Rukovoditeljima su potrebne smjernice o nizu raznih aktivnosti, od samog pokretanja poslovanja, trgovanja, širenja poslovanja, likvidacije, ali i razne opće smjernice koje se odnose na probleme u svakodnenom poslovanju tvrtke. Deloitteovi stručnjaci za pravne usluge pružaju savjete u vezi s:

 • načinima pokretanja i ukidanja poslovanja
 • uslugama tajničkog savjetovanja
 • tijelima društva
 • nesuglasicama među vlasnicima
 • regulatornim izvještavanjem.

Deloitteovi odvjetnici surađuju s iskusnim Deloitteovim stručnjacima za poreze, konzalting, računovodstvo i financijsko savjetovanje da bi klijentima mogli pružiti cjelovite smjernice prilagođene njihovim specifičnim okolnostima. Imamo veliko iskustvo u svim gospodarskim granama i vrstama djelatnostima, kao i zemljama.

Korporacijska sukladnost

U okružju rastuće transparentnosti poslovanja svako nepoštivanje internih akata može se izravno i bitno odraziti zakonitost i reputaciju poslovnih subjekata. To osobito vrijedi za trgovačka društva uvrštena na burze, subjekte koji se bave reguliranim djelatnostima i financijske subjekte kod kojih kršenje pravila može negativno utjecati na uspješnost poslovanja. Deloitteovi stručnjaci za pravne usluge promatraju rizike i potrebe svakog klijenta ponaosob u dijelovima koji se odnose na:

 • upravljanje pravnim ustrojem, sastavom i internim aktima organizacije
 • sprječavanje situacija u kojima direktori bivaju pozivani na odgovornost
 • kodeks ponašanja i najbolju praksu
 • sustav i pravila praćenja (odbori, obveze prijavljivanja)
 • obveze prijavljivanja i izvještavanja koje vrijede za glavnu djelatnost poslovnog subjekta
 • pravilnike o naknadi i nagradi za rad članova upravnih i nadzornih tijela.

Deloitteovi pravni stručnjaci usko surađuju sa svojim kolegama iz cijelog svijeta da bi tvrtkama pomogli upravljati navedenim rizicima i očuvati zakonitost njihovog poslovanja u pogledu obveza izvješćivanja i drugih zakonskih obveza. Deloitteovi odvjetnici poznati su u poslovnim zajednicama u kojima djeluju i njihova iskustva i znanja mogu biti dragocjena u rješavanju složenih problema u prekograničnom poslovanju.

Restrukturiranje poduzeća

Rastuća konkurencija na tržištu znači da se uspješnost gradi i čuva efikasnim strukturiranjem poslovanja s težištem na smanjenju troškova i optimiranju dobiti. Deloitteovi stručnjaci za pravne usluge savjetuju klijente o načinima strukturiranja te u odabiru pravnih oblika prikladnih predmetnim djelatnostima te u provedbi niza aktivnosti u postupcima restrukturiranja kao što su:

 • promjena pravnog oblika
 • spajanja na nacionalnoj i internacionalnoj razini
 • izdvajanje dijelova poslovanja
 • ulozi u naravi
 • ustupanje imovine i obveza u zemlji i širom svijeta
 • konverzija potraživanja u kapital.

Deloitteovi odvjetnici surađuju s iskusnim Deloitteovim stručnjacima za poreze, konzalting, računovodstvo i financijsko savjetovanje da bi klijentima mogli pružiti cjelovite smjernice prilagođene njihovim specifičnim okolnostima.

Spajanja na nacionalnoj i internacionalnoj razini

Uspješnost spajanja uvelike ovisi o poznavanju dinamike predmetnog sektora, vrste subjekata koji se spajaju te kvaliteti planova spajanja. U današnjem globaliziranom svijetu sve su češći primjeri prekograničnih spajanja, što zahtijeva koordinaciju aktivnosti u različitim pravnim sustavima i okvirima. Potrebno je dobro poznavanje zakonskih obveza i poslovne problematike. Deloitteove pravne usluge pomažu poslovnim subjektima u pitanjima:

 • odgovarajućeg strukturiranja
 • odabira pravnog sustava i zakonskog okvira
 • utvrđivanja pravnih implikacija spajanja
 • kod pregleda ugovora na koje spajanje može utjecati
 • u izradi isprava i druge dokumentacije potrebne za službeno rješavanje i provedbu transakcije.

Deloitteovi pravni stručnjaci usko surađuju sa svojim kolegama u Deloitteu specijaliziranima za poreze, konzalting, računovodstvo i financijsko savjetovanje iz cijelog svijeta da bi klijentima omogućili rješavanje kompleksnih pitanja koja se javljaju u transakcijama ove vrste. Kvalificirani smo za pomaganje klijentima iz raznih sektora u pitanjima spajanja i pripajanja na međunarodnoj razini.

Dioničarski ugovori

Mogućnost efikasnog i željenog načina poslovanja uvelike ovisi o načinu na koji su regulirani odnosi među vlasnicima te kako se njima upravlja, a da se pri tome izbjegnu uska grla u samoj korporacijskoj strukturi. Dioničarski ugovori reguliraju osnovna prava, osnovne obveze i način suradnje među vlasnicima i važan su instrument za sprječavanje i reguliranje eventualnih sporova među njima.

Deloitteovi stručnjaci za pravne usluge pomažu tvrtkama u pregovorima i zaključenju dioničkih ugovora u pitanjima:

 • regulative i strukturiranja upravnih i nadzornih tijela društva
 • donošenja odluka kvalificiranom većinom
 • ograničenja kontrole kod prijenosa dionica/udjela
 • pravilima raspoređivanja dobiti/isplate dividende.

Deloitteovi pravni stručnjaci posjeduju iskustvo i znanje o načinima na koji odnosi među vlasnicima funkcioniraju u raznim oblicima subjekata. Uz to, zahvaljujući našem poznavanju brojnih gospodarskih grana u mogućnosti smo tvrtkama pomoći upoznati se i riješiti probleme specifične za sektor u kojem posluju, a to su kvalitete koje nam omogućuju prilagođavanje potrebama svake organizacije.

Suradnja u obiteljskim poduzećima

Sve veći broj sukoba u obiteljskim poduzećima ima za posljedicu rastući broj sporova koji se vode pred nadležnim tijelima za građansko i trgovačko pravo i negativno se odražavaju na privatne tvrtke. Deloitteovi stručnjaci za pravne usluge pružaju pomoć u:

 • pregovorima i primjeni protokola u obiteljskom poduzetništvu
 • međusobnoj suradnji u pregovorima među članovima obitelji i njihovom savjetovanju
 • definiranju formula za isplatu dobiti i drugih naknada, kao i politika
 • pitanjima prijenosa udjela/dionica.

Deloitteovi pravni stručnjaci surađuju sa svojim kolegama u Deloitteu specijaliziranima za poreze, konzalting, računovodstvo i financijsko savjetovanje da bi klijentima pružili cjelovite upute za rješavanje problema u poslovanju. Pristup prilagođavamo prema vrstama djelatnosti i činjeničnom stanju i okolnostima obitelji i njihovih tvrtki.

Preuzimanje i prodaja poduzeća, zajednički pothvati

U današnjem globaliziranom poslovnom svijetu strategije širenja, povezivanja i prodaje dijelova poslovanja često inciraju pravna, porezna, regulacijska i druga pitanja koja mogu utjecati na uspješnost transakcije ili ju čak i onemogućiti. Deloitteovi stručnjaci za pravne usluge savjetuju poslovne subjekte u svim fazama transakcije, od pregovora do provedbe transakcije. Savjeti se odnose na odabir prikladne strukture i sastavljanje relevantnih ugovora i drugih potrebnih isprava.

Deloitteovi stručnjaci za pravne usluge imaju veliko iskustvo u međunarodnim transakcijama ove vrste u brojnim gospodarskim sektorima. Deloitteovi odvjetnici usko surađuju sa svojim kolegama iz Deloittea diljem svijeta koji su dobro upoznati s poslovnom zajednicom u kojoj djeluju, što je osobito dragocjeno kod rješavanja kompleksnih problema koji se pri tome mogu javiti.

Privatni vlasnički i rizični kapital

U današnjem globaliziranom poslovnom svijetu strategije širenja, povezivanja i prodaje dijelova poslovanja često pokreću pravna, porezna, regulacijska i druga pitanja koja mogu utjecati na uspješnost investicije ili dovesti do njene propasti.

Deloitteove pravne usluge obuhvaćaju i savjetovanje u svim fazama privatnih ulaganja u vlasnički ili rizični kapital, od pravnog uvida u ciljni subjekt do najprikladnijeg strukturiranja transakcije (otkupom poduzeća od vlastitog menadžmenta, eng. MBO, ili vanjskog menadžmenta, eng. MBI, otkup financijskom polugom, eng. LBO, ili otkup poduzeća u kojem sudjeluje vlastiti ili vanjski menadžment, eng. BIMBO), do izrade dokumenata u skladu s poslovnim ciljevima poduzeća i provedbe transakcije, te savjetovanja u strategijama pravnih pregovora.

Pri tome se klijenti mogu osloniti na veliko iskustvo Deloitteovih pravnih stručnjaka u pravu trgovačkih društava, transakcijama spajanja i preuzimanja, poznavanje tržišta i sektora privatnih ulaganja u vlasnički i rizični kapital, kao i usku suradnju s drugim kolegama u Deloitteu iz cijelog svijeta specijaliziranima u drugim disciplinama.

Integracija nakon provedenog spajanja i racionalizacija pravnog subjekta

Pronalaženje odgovarajućeg kandidata za spajanje i pregovaranje transakcije tek su prvi koraci na putu ka ostvarivanju vrijednosti iz transakcije. Nakon što je posao jednom zaključen, važno je provesti efektivnu integraciju poslovanja i struktura spojenih subjekata da bi se ostvarile koristi od spajanja. Deloitteovi stručnjaci za pravne usluge pomažu klijentima racionalizirati i pojednostavniti korporacijsku strukturu i interne postupke u spojenom subjektu. Imamo solidno znanje i iskustvo na ovim poslovima, koje smo stekli radeći za klijente iz brojnih grana koji se bave raznim djelatnostima. Naši pravnici i odvjetnici usko surađuju s drugim Deloitteovim stručnjacima, osobito stručnjacima za poreze, konzalting i financijsko savjetovanje kako bi klijentima omogućili širok kut promatranja i upoznali ih s utjecajem na poslovanje prije nego što donesu ikakve strateške odluke.