Usluge

Mirovine i druge naknade

Rješenja za područje zapošljavanja i mirovine

Istraži sadržaj

Privlačenje i zadržavanje vrhunskih talenata je visoko na ljestvici prioriteta većine poslovnih organizacija. Pored konkurentskih paketa naknada i nagrada za rad, uspješne tvrtke povisuju naknade svojih zaposlenih nadograđujući ih paketima pogodnosti, odnosno jednom od ili kombinacijom sljedećih pogodnosti: mirovinama, programa dioničkih opcija za zaposlene, zdravstvenu skrb i osiguranje te rekreaciju. Proteklih dvadesetak godina broj propisa koji reguliraju mirovinsko osiguranje i programe drugih oblika naknada bilježi stalan rast i sve su više tehničke naravi.

Deloitteove pravne usluge pomažu poslovnim subjektima u pitanjima:
  • naknada za rad, tj. strukturiranju i izradi planova naknada za zaposlene
  • mirovina, tj. osnivanja mirovinskih programa/fondova, njihovog upravljanja, spajanja i restrukturiranja te ukidanja mirovinskih fondova i programa
  • naknada, tj. izrade programa kao što su programi zdravstvenog osiguranja, rodiljnog i roditeljskog dopusta, dugotrajne njege i skrbi
  • sudjelovanje zaposlenika u dobiti, kroz izradu i upravljanje programima ove vrste
  • štednih planova za zaposlene, kroz strukturiranje i izradu planova
  • pitanjima koja proizlaze iz spajanja, preuzimanja ili restrukturiranja subjekata

Deloitteove pravne usluge pomažu poslovnim subjektima u strateškom strukturiranju programa i smjernica u dijelu koji se odnosi na obvezne postupke te izradu pravne dokumentacije. U suradnji s poslovnim subjektima, pomažemo im privući i zadržati najbolje talente koristeći kvalitetno upravljane, troškovno isplative programe za mirovinske i druge naknade i pogodnosti.