Usluge

Rješenja za regulirane sektore

Savjeti za sutra

Okružje u kojem posluju subjekti iz reguliranih sektora sve je više pod utjecajem međunarodnih i domaćih propisa koji nalažu korištenje specijalističkog znanja. Deloitteove pravne usluge su tu da pomognu klijentima iz javnog i privatnog sektora koji se bave reguliranim djelatnostima, kao što su

 • bankarski sektor
 • sektor osiguranja
 • telekomunikacijski sektor
 • sektor prijevoza
 • znanosti o životu
 • zdravstveno osiguranje
 • energetika
 • poljoprivreda
 • građevinski sektor
 • obrana
 • poštanske usluge.

Budući da regulirane djelatnosti zahtijevaju veliko iskustvo, i u samoj vrsti djelatnosti i s pravnog aspekta, Deloitteovi pravni stručnjaci surađuju sa svojim kolegama iz Deloittea specijaliziranima za poreze, konzalting, računovodstvo i financijsko savjetovanje da bi mogli dati praktične i zaokružene savjete.

Obveze propisane regulativom

Obveze propisane regulativom te promjene regulative u kombinaciji sa sve zahtjevnijim potrebama poslovanja glavna su prepreka rastu.

Deloitteovi stručnjaci za pravne usluge savjetuju poslovne subjekte širom svijeta iz reguliranih sektora kao što su bankarski i osigurateljni sektor, građevinski sektor, sektor zdravstvene skrbi i osiguranja, telekomunikacija, poštanskih usluga i prijevoza u pitanjima pribavljanja potrebnih dozvola i suglasnosti te poštivanja važeće regulative. Redovito pratimo i ukazujemo na trendove u nacionalnoj i internacionalnoj regulativi i izrađujemo programe prilagođene specifičnim obvezama naših klijenata koje proizlaze iz reguliranih djelatnosti.

Deloitteovi pravni savjetnici i Deloitteovi poslovni stručnjaci, kao vodeći davatelji profesionalnih usluga u svijetu, redovito surađuju i dobro su međusobno povezani.

Reorganizacija i restrukturiranje u reguliranim djelatnostima

Postojeća ekonomska situacija istaknula je u prvi plan reorganizaciju i restrukturiranje mnogih poslovnih subjekata. Riječ je o aktivnostima koje znaju biti osobito komplicirane u reguliranim djelatnostima i koje zbog toga zahtijevaju specifična sektorska znanja i stručnost.

Deloitteovi pravni stručnjaci imaju veliko iskustvo u restrukturiranju subjekata koji se bave reguliranim djelatnostima, osobito financijskom sektoru. Privatnim tvrtkama pomažu ne samo u restrukturiranju i reorganizaciji već i u postupcima predstečajne nagodbe ili stečaja.

Deloitte pravne usluge posjeduje veliko iskustvo stečeno u praksi na brojnim projektima preuzimanja u raznim sektorima. Uz usluge povezane s restrukturiranjem poduzeća, nudimo i savjete u drugim aspektima optimiranja pravnih i zakonom propisanih procesa.

Poslovanje s javnim sektorom

Proteklih nekoliko godina javna potrošnja je među glavnim pokretačima ekonomskog rasta i razvoja i bilježi stalan rast u mnogim zemljama svijeta. U zemljama u kojima je to slučaj, mnogi privatni poduzetnici javni sektor vide kao jedan od prioriteta. Poslovanje s javnim sektorom zahtijeva solidno poznavanje djelokruga i nadležnosti subjekata iz javnog sektora, načina na koji oni funkcioniranju i utjecaja regulative na međusobnu suradnju subjekata iz javnog sektora, ali i suradnju drugih organizacija s javnim sektorom.

Deloitteove pravne usluge namijenjene su i subjektima iz javnog sektora i onima iz privatnog sektora koji žele ući u razne oblike javno-privatne suradnje, zatim u postupcima javne nabave, davanja koncesija i eksternalizacije javnih usluga, kao i javno-privatnih partnerstva.

Multidisciplinarni pristup i internacionalna nazočnost Deloitteovih pravnih usluga su nešto što klijenti iz javnog i privatnog sektora smatraju ključnim u nastojanjima da se ostvari uspješna suradnja javnog i privatnog sektora.