Usluge

Rješenja za porezne kontroverzije

Savjeti za sutra

Deloitteovi pravni i porezni stručnjaci nude i tuzemnim i multinacionalnim poduzećima pomoć u rješavanju kontroverzija.

Multinacionalne organizacije i dalje mnogo vremena i resursa posvećuju rješavanju poreznih kontroverzija i zemljama sjedišta, i u inozemstvu. Porezne vlasti danas dijele informacije o poslovnim subjektima i sve se više usmjeravaju na pogreške i motive u primjeni poreznih propisa, a ne samo na porezno-tehničkom meritumu ili analizi.

Pravnici unutar Deloitteovog tima za pravne usluge rutinski surađuju s Deloitteovim poreznim stručnjacima. Upravo je kombinacija pravnog, poslovnog, poreznog znanja i poznavanja načina kako ostvariti usklađenost s propisima ono što klijentima može donijeti cjelovitost u sagledavanju situacija i omogućiti im informirano donošenje odluka u svakoj fazi ciklusa rješavanja poreznih kontroverzija. Proaktivno sagledavanje Deloitteovih pravnih stručnjaka može pomoći u kreiranju temelja za daljnju nadogradnju i promišljanje strategija za rješavanje poreznih kontroverzija.

Deloitteov tim za rješavanje poreznih kontroverzija i sporova u tom dijelu sastoji se od bivših službenika poreznih uprava i stručnjaka za alternativno rješavanje sporova koji multinacionalnim kompanijama pomažu konzistentno upravljati i ovladavati poreznim kontroverzijama u mnogim zemljama. Tako ustrojen pristup omogućuje racionalno i promptno prikupljanje i obradu podataka i informacija potrebnih za informirano donošenje poslovnih odluka.

Strategija i savjetovanje kod poreznog nadzora

Tvrtke koje žele proaktivno strukturirati svoje sustave i procese da bi rizik poreznih kontroverzija svele na minimum mogu se obraditi Deloitteovim pravnim stručnjacima s velikim iskustvom stečenim u brojnim zemljama. Temeljito poznavanje internih procesa i procedura regulacijskih tijela i uprava omogućuje Deloitteovim pravnim stručnjacima i stručnjacima za porezne kontroverze vještine kojima mogu klijente osvijestiti o praktičnim vidovima poreznih i drugih zakonskih obveza.

Deloitteovi pravni stručnjaci pomažu poslovnim subjektima u pripremama za porezni nadzor i upravljanje procesima u slučaju nadzora. U usluge se ubraja i pregled ugovora prije njihovog podnošenja, postupaka prijavljivanja sumnjivih transakcija, dobrovoljno objavljivanje informacija i čuvanje evidencija, zajedno s pripadajućim procesima. Također izrađujemo odnosno dorađujemo programe potpore internim kontrolama te organiziramo stručne seminare za zaposlenike naših klijenata. Deloitteove pravne usluge poznate su po svom progresivnom sagledavanju glavnih trendova u poreznoj politici i postupcima poreznog nadzora.

Upravljanje životnim ciklusom poreznih kontroverzija

Poslovni subjekti suočavaju se s rastućim poreznim kontroverzijama i obvezama propisanima regulativom u zemljama u kojima posluju. Porezne uprave sve su sofisticiranije u prepoznavanju područja visokog profila i rizika i jačanju prekogranične suradnje s drugim istovrsnim tijelima, što uključuje i koordinaciju zajedničkih poreznih nadzora. Deloitte i Deloitte pravne usluge diljem svijeta rade na rješavanju poreznih kontroverzija koristeći svoje pravnike i porezne stručnjake koji daju strateške savjete i taktičku potporu poslovnim subjektima u svim vidovima životnog ciklusa poreznih kontroverzija.

Fokusiramo se na efektivnu i troškovno isplativu pomoć tvrtkama u rješavanju poreznih nadzora u brojnim zemljama. Naš pristup upravljanju poreznim nadzorima pomaže poslovnim subjektima ostvariti pristup bitnim podatcima, ubrzati postupak dobivanja informacija i provođenja predloženih poreznih usklađenja, te efikasnije koristiti vlastite porezne odjele i kontrolore, i tako postići konzistentnost informacija koje se podnose poreznim vlastima.

Rješavanje sporova

Kad nastanu kontroverzije ili sporovi, Deloitteovi pravni stručnjaci pružaju pomoć u:

  • žalbenim i sličnim postupcima
  • razradi stručnih argumenata i izradi savjeta i mišljenja
  • izvješćivanju
  • zastupanju u sporovima s nadležnim vlastima
  • posredovanju tijekom žalbenog postupka
  • arbitraži
  • nagodbama.

Objedinjujući pregovaračko iskustvo s iskustvima i znanjima iz drugih sektora i zemalja tvrtkama pomažemo ubrzati pregovore s poreznim vlastima te upravljati izloženosti kaznama. Deloitte i Deloitte pravne usluge zajedno nude tim stručnjaka specijaliziranih za rješavanje sporova, a to su pravnici, računovođe i revizori, ekonomisti, bivši državni dužnosnici i službenici te specijalisti za pojedine grane. Upravo upoznavajući se sa specifičnostima svakoga klijenta i koristeći predanost svojih specijalista, Deloitte pravne usluge može klijentima osigurati prava rješenja i resurse za probleme koji ih muče.