Priopćenja za javnost

Je li trenutak za blockchain stigao?

Deloitteovo istraživanje

Deloitteovo novo globalno ispitivanje koje je obuhvatilo više od 1000 svjetskih direktora upoznatih s tehnologijom blockchain i devet industrija vodeći je pokazatelj smjera u kojem se blockchain kreće. Kako bi zaključci globalnog ispitivanja dobili dodatnu dimenziju, proveli smo nereprezentativnu anketu u 10 država Srednjoistočne Europe.

Zagreb, 28. prosinca 2018. – Premda još uvijek nije spreman za potpuno preuzimanje, trenutak za blockchain svakim je danom sve bliži. U SAD-u i nekim državama Zapadne Europe, učenje i istraživanje potencijala tehnologije više nisu u središtu interesa, već su to utvrđivanje i izrada praktičnih poslovnih rješenja. Svjetski direktori čije se poznavanje tehnologije može opisati kao izvrsno i koji su bili uključeni u naše ispitivanje razmišljaju pragmatično i spremni su za poduzimanje određenih velikih koraka u narednim godinama.

Uvođenje blokchaina i dalje je u početnoj fazi u Srednjoistočnoj Europi i regiji EMEA, ali se uvodi različitom brzinom u različitim sektorima. Međutim, uglavnom se snažno vjeruje u dugoročan utjecaj blockchaina na preobrazbu poslovanja.

Statistički podaci za Srednjoistočnu Europu:

  • Polovica ispitanika vjeruje da je pitanje blockchaina prenapuhano, ali 45 % ispitanika isto tako vjeruje da će ta tehnologija dovesti do promjena u njihovoj industriji te će njihovo društvo izgubiti konkurentsku prednost ako ne uvedu blockchain.
  • Dvije trećine ispitanika smatra da je blockchain više od nove tehnologije za plaćanja te će, osim na financijski sektor, utjecati na još nekoliko industrija.
  • Samo 42 % ispitanika smatra da njihov izvršni tim zbilja razumije tehnologiju blockchain.
  • 76 % ispitanika smatra da će blockchain biti široko zastupljen, ali samo 27 % njih namjerava zamijeniti svoj postojeći sustav ili dio njega inovacijama koje se temelje na toj novoj tehnologiji.
  • Samo jedna četvrtina ispitanika izjavila je kako su dosad na nekakav način uložili u blockchain, ali skoro je 30 % ispitanika izjavilo kako će 2019. u tu tehnologiju uložiti barem EUR 100 000.
  • Skoro 60 % ispitanika smatra da su rješenja utemeljena na blockchainu sigurnija od tradicionalnih rješenja.

Blockchain danas

Na svjetskoj je razini blockchain na prekretnici: predmet interesa više nije „povremeno služenje blockchainom” i istraživanje potencijala tehnologije za izradu praktičnih poslovnih rješenja. To se osobito odnosi na organizacije koje su „digitalna poduzeća”, a ne na tradicionalna poduzeća koja još uvijek osmišljavaju kako učiniti digitalni aspekt dijelom postojećih operacija i protokola. Istodobno, trenutačno je svjetski trend da tradicionalna poduzeća usmjeravaju više resursa u tehnologiju blockchain nego ikad prije kako bi postala učinkovitija i razvila nove poslovne modele i izvore prihoda.

Unatoč interesu ispitanika koji rade u tradicionalnim poduzećima za mogućnosti koje nosi blockchain, skoro 39 % većeg svjetskog uzorka reklo je kako smatraju da je blockchain „prenapuhani” fenomen. Međutim, u Sjedinjenim je Državama taj broj još veći: 44 % ispitanika smatra blockchain „prenapuhanim” fenomenom, što je više nego u Deloitteovu ispitivanju za 2016., kada je taj broj iznosio 34 %. Ako te brojke promatramo izvan konteksta, mogli bismo zaključiti kako se blockchain kreće u krivom smjeru. Međutim, smatramo da ta promjena u stavu odražava pomak prema pragmatičnosti u zajednici blockchaina.

U regiji Srednjoistočna Europa, više od polovice ispitanika vjeruje da je pitanje blockchaina prenapuhano, ali 45 % ispitanika isto tako vjeruje da će ta tehnologija dovesti do promjena u njihovoj industriji te će njihovo društvo izgubiti konkurentsku prednost ako ne uvedu blockchain. Uglavnom su sektori energije i resursa te tehnologije/medija/telekomunikacija utvrdili da postoji prijetnja njihovu poslovanju ako zanemare blockchain, ali i 42 % ispitanika iz sektora financijskih usluga dijeli njihovo mišljenje.

Sektor financijskih usluga jedna je od prvih industrija koja je odlučila istražiti područje blockchaina te je on na svjetskoj razini prepoznat kao industrija na koju će vrlo vjerojatno istinski utjecati tehnologija blockchain. U našem je ispitivanju više od jedne trećine (38 %) ispitanika izjavilo kako rade u financijskom sektoru. Nakon oporavka od financijskih kriza, banke se moraju suočiti s izazovima koje nosi inovacija, potrebama potrošača koje se brzo mijenjaju te prijetnjama i prilikama koje nose financijsko-tehnološka društva. U skladu s novim trendovima, blockchain postaje aktualna tema, ali financijska je industrija sklona vjerovanju da je riječ o prenapuhanom fenomenu i većina ispitanika tvrdi da će nova tehnologija biti relevantna za industriju, ali neće dovesti do promjena na njihovu tržištu. Jedna četvrtina ispitanika već je sudjelovala u konzorciju s drugim sudionicima na tržištu kako bi istražila moguće slučajeve uporabe blockchaina.

Uvjerenja nasuprot djelovanju

Samo je 18 % ispitanika u SAD-u potvrdno odgovorilo na pitanje smatraju li da je blockchain samo „baza podataka za novac” te da ta tehnologija ima ograničenu primjenu izvan financijskog sektora, dok je na njega potvrdno odgovorilo 61 % ispitanika u Francuskoj i Ujedinjenom Kraljevstvu. Međutim, u Srednjoistočnoj Europi dvije trećine ispitanika smatra da je blockchain više od nove tehnologije za plaćanja te da će, osim na financijski sektor, utjecati na još nekoliko industrija.

Podaci iz našeg globalnog istraživanja pokazuju da znatan postotak članova poslovne zajednice koji su rano uveli blockchain (59 %) vjeruju u njegovu mogućnost da dovede do promjena i revolucije u njihovim industrijama te gospodarstvu općenito. Problem je, tvrde ispitanici, to što unatoč silnim obećanim mogućnostima uporabe blockchaina, postoji vrlo mali broj stvarnih situacija u kojima oni trenutačno mogu primijeniti svoja uvjerenja.

Direktori još uvijek ne smatraju blockchain temeljnom promjenom u njihovu poslovanju. Time se može objasniti činjenica da premda je većina (74 %) sudionika u našem globalnom istraživanju izjavila kako njihove organizacije smatraju da je primjena tehnologije blockchain utemeljena na snažnim poslovnim argumentima, samo 34 % ispitanika tvrdi da je njihovo društvo na neki način započelo uvođenje te tehnologije u poslovanje.

U regiji Srednjoistočne Europe, skoro dvije trećine sudionika u ispitivanju smatra da će blockchain biti relevantan za njih, a samo jedna trećina tvrdi da je uvođenje nove tehnologije važno ili da će dovesti do znatnih promjena u njihovu društvu te to smatraju prioritetom.

Trenutačno i buduće stanje

76 % ispitanika u Srednjoistočnoj Europi smatra da će blockchain biti široko zastupljen, ali samo 27 % njih namjerava zamijeniti svoj postojeći sustav ili dio njega inovacijama koje se temelje na toj novoj tehnologiji. Većina ispitanika u Srednjoistočnoj Europi još uvijek nije počela ulagati u tehnologiju blockchain, samo jedna četvrtina ispitanika izjavila je kako je dosad uložila u blockchain.

Ulaganja povezana s blockchainom društava u Srednjoistočnoj Europi uglavnom su se realizirala kroz naknade za profesionalne konzultantske usluge ili ulaganja Ljudskih potencijala u vještine povezane s blockchainom. Neka društva razvijaju pristupna i pozadinska rješenja utemeljena na tehnologiji blockchain, dok druga trenutačno vode projekte zamjene postojećih sustava. S obzirom na planirana ulaganja za sljedeću kalendarsku godinu, trendovi u Srednjoistočnoj Europi nalikuju trendovima u proteklim godinama. Više od polovice ispitanika ne namjerava ili još uvijek nije odlučila ulagati u blockchain, ali nekolicina ispitanika izjavila je kako plan njihova društva obuhvaća znatne rashode u sljedećoj kalendarskoj godini.

Prema mišljenju sudionika u ispitivanju u Srednjoistočnoj Europi, novi poslovni modeli i izvori prihoda najvažnije su prednosti nove tehnologije i skoro 60 % ispitanika smatra da su rješenja utemeljena na blockchainu sigurnija od tradicionalnih rješenja. Slučajevi uporabe koji postoje u Srednjoistočnoj Europi uglavnom su povezani s rješenjima za digitalno snimanje i plaćanje, ali izrađuju se i prototipovi za digitalni identitet i za praćenje lanca opskrbe. Samo 10 % postojećih slučajeva uporabe odnose se na digitalnu valutu.

Unatoč postojećoj aktivnosti u području te tehnologije, niz čimbenika utječe na tempo uvođenja blockchaina:

  • problemi u pogledu ugleda kriptovaluta negativno utječu na odluke o ulaganju u blockchain te uzrokuju zabrinutost na razini odbora
  • spor napredak u razvoju potrebnih pravnih okvira, zakonodavstva i industrijskih standarda potrebnih za prelazak iz faze pilot projekta u fazu proizvodnje
  • nedostupnost stručnog kadra s iskustvom u području blockchaina
  • izazovi u pogledu upravljanja u konzorcijima.

Na temelju našeg ispitivanja, u Srednjoistočnoj Europi blockchain nije prepoznat kao prioritetno pitanje za poslovanje. Osim toga, nedostatak kapaciteta unutar društva i regulatorna pitanja onemogućuju buduće korake i samo 1 % ispitanika smatra da ne postoji prepreka ulaganju u tehnologiju.

Prema nalazima Deloitteova globalnog ispitivanja za 2016., uvođenje blockchaina te njegovo uključivanje u proizvodnju trebalo se odviti bržim tempom nego što se to doista dogodilo dosad u 2018. Međutim, iako se blockchain uvodi umjerenijim tempom od očekivanog, njegovo uvođenje i dalje obećava. Srednjoistočna Europa samo malo zaostaje za SAD-om i Zapadnom Europom u pogledu uvođenja blockchaina te prvo želi posvjedočiti razvoju situacije. Ipak, čini se da je budućnost jako uzbudljiva. Blockchain omogućuje potpuno novu razinu razmjene informacija unutar industrija i među njima” tvrdi Mitja Kumar, partner u Deloitteovom odjelu za poslovno savjetovanje zadužen za Adriatic regiju i voditelj usluga za financijsku industriju.

Preuzmite Deloitteovo ispitivanje o blockchainu za 2018.
Preuzmite Deloitteovo ispitivanje o blockchainu za 2018.
Mitja Kumar, partner u Deloitteovom odjelu za poslovno savjetovanje zadužen za Adriatic regiju i voditelj usluga za financijsku industriju
Mitja Kumar, partner u Deloitteovom odjelu za poslovno savjetovanje zadužen za Adriatic regiju i voditelj usluga za financijsku industriju
Je li Vam ovo bilo korisno?