top global retailers sustain year of revenue growth

Priopćenja za javnost

„Green Frog“ Srednje Europe za Plzeňský Prazdroj

INI posebno priznanje

Ovogodišnji dobitnik nagrade „Green Frog“ na razini Srednje Europe je Plzeňský Prazdroj; INI dodijeljeno posebno priznanje

Zagreb, 3. svibnja 2016. - Dobitnik Nagrade za Izvješće o održivosti poslovanja za 2015. godinu, koju dodjeljuje Deloitte Central Europe, je tvrtka Plzeňský Prazdroj, a. s. iz Češke, čije izvješće je odabrano kao najbolje od 76 izvješća ove vrste prispjelih iz sedam srednjoeuropskih zemalja. Međunarodno povjerenstvo dodijelilo je i posebna priznanja poljskoj banci Bank Zachodni WBK S.A., zatim INA-i - Industrija nafte d.d. iz Hrvatske, slovenskome Petrolu d.d.i rumunjskoj pivovari Ursus Breweries SA - Romania.

INA je svoje prvo izvješće ove vrste objavila 1997. godine, a od 2004. godine izvješćuje prema smjernicama Globalne inicijative za izvješćivanje. U svom izvješću za 2014. godinu, koje je prvi puta objavljeno zajedno s godišnjim izvješćem o financijskom poslovanju, INA je pokazala važnost održivog razvoja u vlastitoj organizaciji i svoju spremnost za usvajanje novih trendova na tom polju.

„Uvijek nastojimo da naša izvješća budu metodološki inovativna, da pružaju cjelovitu sliku naših ciljeva i ostvarenja u svim segmentima našeg poslovanja, uz informiranje o rizicima s kojima se suočavamo i načinima na koje ih rješavamo. Svjesni smo naše odgovornosti kao jedne od najvećih kompanija u Hrvatskoj i dajemo sve od sebe da očuvamo dobre odnose sa svim našim dionicima – u čemu nam uvelike pomažu transparentno komuniciranje te cjelovito i sadržajno izvješćivanje,” ističe Angelika Brnada, direktorica Sektora održivog razvoja i zaštite zdravlja, sigurnosti i okoliša u INI.

Ivana Turjak Čebohin, viša menadžerica zadužena za konzultantske usluge u području održivosti u Deloitteu osvrnula se sljedećim riječima: „U 2015. godini primili smo velik broj izvješća izvanredne kvalitete. Ocjenom koju je donio neovisni žiri u sastavu predstavnika Poslovnog savjeta za održivi razvoj u Mađarskoj, poljskog Ministarstva ekonomskog razvoja, hrvatskog Ministarstva zaštite okoliša i prirode, međunarodne udruge revizora i računovođa ACCA, mjesečnika „Ethical Corporation“ te Zaklade Scheherazade, Izvješće o održivom razvoju za 2015. godinu društva Plzeňský Prazdroj odabrano je kao najbolje. Ocjenjivači su ga prepoznali kao pouzdan, strategijski vođen, lako razumljiv i nadasve informativan dokument koji pruža značajne informacije i omogućuje sagledati važnost društveno odgovornog poslovanja i održivosti, a visoko ocijenjen je i sam grafički dizajn izvješća.

Od 2015. godine Nagrada Deloittea u Srednjoj Europi za održivost poslovanja, poznata kao „Green Frog“, dodjeljuje se na nacionalnoj i regionalnoj razini. Nacionalno nagrađena izvješća automatski ulaze u nominaciju za područje Srednje Europe. U ovogodišnjoj nominaciji sudjelovalo je sedam zemalja: Hrvatska, Češka, Mađarska, Poljska, Rumunjska, Srbija i Slovenija, s ukupno 76 izvješća, od kojih je 16 ušlo u krug regionalne nominacije, a osam u najuži krug za dodjelu nagrade. Natjecanje na dvije razine novost je u dodjeli „Green Frog“ nagrade, koja je 2000. godine uvedena u Mađarskoj i postepeno se proširila na druge zemlje Srednje Europe.“

Uz to, Ivana Turjak Čebohin dodaje: „Premda izvješćivanje o nefinancijskom aspektu poslovanja još nije obvezno u Europi, stvari će se promijeniti 2017. godine stupanjem na snagu direktive EU koja će najvećim organizacijama propisati obvezu objavljivanja nefinancijskih informacija i raznorodnih drugih informacija. Svjedočimo sve većem broju srednjoeuropskih tvrtki koje se okreću nefinancijskom i cjelovitom izvješćivanju, no ovdje ima još puno posla."

Prema Deloitteovom ispitivanju srednjoeuropskih rukovoditelja za društveno odgovorno poslovanje provedenom 2015. godine (2015 Deloitte CSR Managers’ Survey in Central Europe), 63 posto rukovoditelja vidi novu direktivu EU kao pozitivan doprinos kvaliteti izvješćivanja o nefinancijskim aspektima poslovanja u zemljama iz kojih dolaze. Sudjelovanje u dodjeli nagrade „Green Frog“ izvrsna je prilika tvrtkama da se pripreme na nove zakonske odredbe. Uskoro započinje iduće natjecanje, tako da pozivam sve tvrtke u Srednjoj Europi da sudjeluju u natjecanju za dodjelu nagrade „Green Frog“ za 2016. godinu.

U središnjoj i istočnoj Europi već se oformila skupina vodećih u području izvješćivanja o nefinancijskim aspektima poslovanja. Prema Deloitteovom izvješću o vodećih 500 tvrtki Srednje Europe u 2015. godini (Deloitte CE Top 500 2015), više od petine (109) najvećih tvrtki regije već primjenjuje neki oblik nefinancijskog izvješćivanja, odnosno primijenit će ga u odnosu na 2015. godinu, a 42 tvrtke su u tome već pravi profesionalci, tj. postupaju prema Smjernicama Globalne inicijative za izvještavanje (Global Reporting Initiative, GRI). Većina njih ima sjedište u Češkoj, Mađarskoj ili Poljskoj, a upravo je u Poljskoj najraširenija praksa nefinancijskog izvješćivanja, uz preko 40 objavljenih izvješća godišnje.

Dobitnik „Green Frog“ nagrade za 2015. godinu:

Plzeňský Prazdroj, a. s. iz Češke – Izvješće o održivom razvoju za 2015. godinu (Sustainable Development Report 2015) ove češke tvrtke odabrano je kao najbolje. Ocjenjivači su ga prepoznali kao pouzdan, strategijski vođen, lako razumljiv i nadasve informativan dokument koji pruža značajne informacije i omogućuje sagledati važnost društveno odgovornog poslovanja i održivosti, a visoko ocijenjen je i sam grafički dizajn izvješća.

U sklopu dodjele nagrade „Green Frog“ za 2015 godinu dodijeljena su i sljedeća priznanja:

Bank Zachodni WBK S.A. iz Poljske – Izvješće Banke Zachodni WBK s.a. o društveno odgovornom poslovanju za 2014. godinu (2014 CSR Report) pruža kvalitetan pregled činjenica i brojki te utjecaja poslovanja banke. Odlikuje se transparentnošću, značajnošću informacija i jasnoćom prikaza sadržaja. Ocjenjivači ga smatraju dragocjenim izvorom znanja za investitore i radnike. Izvješće pokazuje da je društveno odgovorno poslovanje usklađeno sa strategijom banke, a sadrži i osvrt treće osobe na djelovanje banke te poseban osvrt na jednakopravnost nagrađivanja žena i muškaraca za rad.

INA - Industrija nafte d.d. iz Hrvatske – INA-ino Godišnje izvješće za 2014. godinu– Financijski, društveni i okolišni aspekti poslovanja (Annual Report 2014. Economic, Social and Environmental Performance) sastavni je dio Godišnjeg izvješća u kojem se cjelovito opisuju vrste djelatnosti kojima se INA bavi. Ocjenjivačko povjerenstvo osobito je vrednovalo činjenicu da je INA uspjela osmisliti vlastiti pristup izradi izvješća u kojem je društveno odgovorno poslovanje prikazano kao dio organskog rasta. Izvješće sadrži svrhovite podatke i ukazuje na to da je riječ o procesno vođenoj organizaciji.

Petrol, Slovenska energetska družba, d.d. iz Slovenije – Petrolovo Izvješće o održivosti poslovanja Grupe Petrol za 2014. godinu (Sustainability Report of Petrol Group 2014) objedinjeno prikazuje nefinancijske i financijske aspekte poslovanja i ukazuje na dobro razumijevanje važnosti održivosti poslovanja i fokusiranost na stvaranje vrijednosti duž lanca u naftnoj i plinskoj industriji. Riječ je o dokumentu edukativne naravi kvalitetne kombinacije činjenica i brojki, u kojem se ističe i poruka o ljudima kao središnjoj točki društveno odgovornog poslovanja.

Ursus Breweries SA – Romania iz Rumunjske – Izvješće ove rumunjske pivovare o održivom razvoju u 2013./2014. godinu (The 2013/2014 Ursus Breweries Sustainable Development Report) konkurentan je i kreativno osmišljen dokument uz izvrstan prikaz materijalnih sastojaka strukturiran kao dijalog s dionicima kroz odgovore na njihova očekivanja. Ocjenjivačima se dopao humoran način prikaza. Sve važne teme prikazane su sustavno i primjenom znanstvenog pristupa, uz isticanje lokalnih prioriteta.

Ocjenjivačko povjerenstvo i kriteriji ocjenjivanja

Izvješća je ocjenjivalo povjerenstvo neovisnih ocjenjivača u sastavu:

Kriterije ocjenjivanja odredio je Deloitteov tim za savjetovanje u održivosti poslovanja koji djeluje u Srednjoj Europi na temelju rezultata u ostvarivanju održivosti poslovanja i strategijskih obveza, materijalnosti, sadržaja, strukture te kreativnosti u prenošenju poruke. Više informacija o kriterijima ocjenjivanja dostupno je putem poveznice the evaluation criteria.

Je li Vam ovo bilo korisno?