Priopćenja za javnost

Dva od tri voditelja nabave smatraju da je njihova uočljivost, izvan najužeg kruga dobavljača, slaba ili nikakva

Stavovi voditelja lanca nabave

  • Voditelji nabave u 2018. godini bit će fokusirani na daljnje smanjenje troškova, razvoj novih proizvoda ili tržišta te na upravljanje tržišnim rizikom
  • Glavni rizici s kojim se suočavaju voditelji nabave su nesigurnost tržišta burzovnih roba te ishodi trgovinskih pregovora poput EU-SAD, Brexita i dr.
  • 51% voditelja nabave ne vjeruje da imaju kapaciteta i sposobnosti potrebnih za provođenje agresivnijih strategije nabave

Zagreb, 20. travnja 2018. godine - Deloitteovo godišnje globalno Istraživanje stavova voditelja lanca nabave pokazalo je kako čak 65% ispitanika smatra kako je njihova uočljivost, izvan najužeg kruga dobavljača, slaba ili nikakva. Iako je uočljivost organizacije nabave iznimno bitna za ispunjavanje regulatornih zahtjeva i upravljanje rizicima, trenutno svega 6% voditelja nabave smatra da im je nabavni lanac u potpunosti transparentan.

Zlatko Bazianec, rukovoditelj hrvatskog ureda i partner u Odjelu poslovnog savjetovanja Deloittea, objašnjava: „Otkriće kako 2 od 3 voditelja nabave smatra da su uočljivi samo najužem krugu dobavljača, istovremeno je i zabrinjavajuće i prilika. Nabava utječe na tvrtke iz različitih industrija, prvenstveno zbog ispunjavanja ciljeva profitabilnost, regulatornih zahtjeva i zahtjeva koje pred njih postavljaju načela društveno odgovornog poslovanja te zbog detektiranja i migracije rizika. Veća transparentnost određivanja cijena, lokacija dobavljača i ključnih međuovisnosti, mogu pomoći voditeljima nabave da daju veću vrijednost svojim tvrtkama i izbjegnu potencijalne regulatorne, reputacijske i operativne rizike.“

Upravljanje rizikom predstavlja prioritet za 54% voditelja nabave. Osim toga, trećina ispitanika je, kao značajne čimbenike rizika, navela nesigurnost tržišta burzovnih roba te ishoda trgovačkih pregovora, poput EU-SAD, Brexita i NAFTA-e. S druge strane, globalni makroekonomski faktori kao čimbenici rizika, izgubili su na značaju u odnosnu na prethodno istraživanje.

Kako procjene rizika padaju, a u većini regija dolazi i do smanjenja pritiska inflacije, voditelji nabave počinju se više fokusirati na inovacije. U tom smislu, 58% ispitanika navodi da će im među prioritetima za 2018. godinu biti uvođenje novih proizvoda i usluga ili širenje na nova tržišta, dok će petina ispitanika širiti poslovanje akvizicijama.

Općenito, smanjenje troškova (78%), razvoj novih proizvoda ili tržišta (58%) i upravljanje rizikom (54%) i u ovoj godini ostaju u fokusu voditelja nabave.

Bazianec nastavlja: „Blago poboljšanje ekonomskog sentimenta nije promijenilo ukupnu spremnost tvrtki da preuzmu dodatni rizik. Kao i uvijek, rizik ostaje, od Brexita u Europi, preko protekcionizma SAD-a do kreditnih i kriptovalutnih balona. Pozitivan tržišni sentiment pruža mogućnost voditeljima nabave da dosegnu višu vrijednost kroz inovacije usmjerene na rast te kroz suradnju dobavljača, dok istodobno nastavljaju smanjivati troškove i upravljati rizikom.“

Iako voditelji nabave pokazuju interes za inovacije, digitalne tehnologije usvajaju jako sporo. Čak 17% ih nema digitalnu strategiju nabave, a manje od trećine onih koji su je usvojili vjeruje da će ona organizaciji nabave olakšati ostvarenje ciljeva.

Zaposlenici su trenutno kamen spoticanja digitalne transformacije u odjelima nabave. Ukupno, 51% ispitanika ne vjeruje da njihovi postojeći zaposlenici imaju zadovoljavajuću razinu znanja i vještina potrebnih za ostvarivanje ciljeva iz digitalne strategije, dok ih je svega tri posto navelo da su zadovoljni kompetencijama svojih članova tima.

Unatoč tome, ulaganja u edukaciju bilježe pad, a 72% voditelja nabave ističe kako su u edukaciju zaposlenika uložili manje od dva posto budžeta nabave, dok je u prošloj godini njihov udio bio manji te je iznosio 68%. U skladu s navedenim, svega 16% ispitanika je osiguralo svojim zaposlenicima edukaciju s područja digitalnih tehnologija.

Tijekom prošle godine, došlo je do smanjenja udjela ispitanika koji smatraju da će tehnologija, osim robotike, utjecati na sve aspekte poslovanja.

Bazianec zaključuje: „Kako bismo vidjeli stvarni učinak digitalne transformacije i koristi koje ona donosi, voditelji nabave moraju redefinirati svoje nabavne i digitalne strategije, kako bi postale usmjerene na aktivnosti, agilne i mjerljive. Vodstvo je ključ uspjeha, a sami bi lideri morali biti više disruptivni, inovativni i usmjereni na digitalizaciju.“  

Zlatko Bazianec, rukovoditelj hrvatskog ureda i partner u Odjelu poslovnog savjetovanja Deloittea

Saznajte više o istraživanju:

Stavovi voditelja lanca nabave

Je li Vam ovo bilo korisno?