Priopćenja za javnost

Financijski direktori u Hrvatskoj u 2013. bit će usmjereni na operativno i financijsko restrukturiranje

Stavovi financijskih direktora u Srednjoj Europi

Juraj Moravek, partner u Deloitteu Hrvatska: “Niti jedan financijski direktor u Hrvatskoj ne predviđa rast BDP-a te da s druge strane smatraju da će nezaposlenost i ove godine rasti”

Zagreb, 10. srpnja 2013. – Financijsko i operativno restrukturiranje za čak 26 % financijskih direktora u Hrvatskoj predstavlja jedan od glavnih prioriteta, pokazuje najnovije Istraživanje stavova financijskih direktora u Srednjoj Europi, koje je Deloitte proveo na proljeće 2013. godine. Također, čak je 63 % ispitanika izjavilo da će im ove godine restrukturiranje donekle biti prioritet.

Osim restrukturiranja, financijski direktori u Hrvatskoj bit će fokusirani i na rast prihoda na postojećim tržištima te na smanjenje direktnih troškova. Iako su im investicije i dalje pri dnu ljestvice prioriteta, udio ispitanika koji navodi da će tijekom ove godine bit usmjeren na investicije je narastao u odnosu na prethodno istraživanje (28%) i sada iznosi 39,5 posto. „Ovakvi nalazi ne čude, s obzirom da je spremnost na poduzimanje rizika niska (18,4%) i da niti jedan financijski direktor u Hrvatskoj ne predviđa rast BDP-a te da s druge strane smatraju da će nezaposlenost i ove godine rasti.“, naveo je Juraj Moravek, partner u Deloitteovom Odjelu revizije.

Istraživanje pokazuje da se udio financijskih direktora koji smatraju da je financijska perspektiva njihove tvrtke bolja nego što je bila prije pola godine smanjio u odnosu na prethodni krug istraživanja. U prošlom je krugu gotovo polovica ispitanika financijsku perspektivu svoje tvrtke promatrala optimistično, dok ih je sada 42 posto. „Iako je optimizam opao u odnosu na prethodno Deloitteovo istraživanje, ispitanici iz Hrvatske prednjače pred svojim kolegama iz Srednje Europe, izuzevši Latviju, po udjelu izrazito optimističnih, čiji je u ovom krugu iznosio 16 posto.“, komentirala je Sanja Petračić, menadžerica u Deloitteovom Odjelu revizije.

Što se tiče zaduživanja, polovica ispitanika smatra da su bankovni krediti uobičajeno dostupni, međutim, više od polovice ispitanika ih smatra niti privlačnima niti neprivlačnima. Udio ispitanika koji smatraju da će trošak financiranja rasti zabilježio je negativan trend u odnosu na prethodni krug istraživanja, a 7,9 % ispitanika je navelo da očekuje značajno povećanje troškova, što nije bio slučaj koncem 2012. godine.

„U pogledu makroekonomskih kretanja, došlo je do smanjenja udjela financijskih direktora najvećih tvrtki u Hrvatskoj koji očekuju nastavak recesije (42 %) u odnosu na kraj prošle godine, kada ih je više od polovice predviđalo nastavak pada.“, istaknuo je Moravek. „S druge strane, većina ispitanika u 2013. očekuje stagnaciju, dok nitko nije predvidio rast BDP-a koji bi prešao 1,5 posto.“, navodi Moravek.

Slično, ispitanici su pesimistični i u pogledu promjene stope nezaposlenosti. Čak 73,7 % ih je navelo kako u idućoj godini očekuje porast stope nezaposlenosti. Sličan je trend zamjetan i u ostatku Srednje Europe, pri čemu su optimistični bili jedino financijski direktori tvrtki koje dolaze iz Baltičkih zemalja. Također, oni su izrazili i najvišu razinu optimizma u pogledu rasta BDP-a, dok su njihovi kolege iz Slovenije prednjačili u razini pesimizma u slučaju oba pokazatelja.

______________
1 Istraživanjem, provedenim tijekom rujna i listopada, obuhvaćeni su financijski direktori najvećih tvrtki u Hrvatskoj, Bugarskoj, Češkoj, Mađarskoj, Poljskoj, Slovačkoj, Sloveniji i Rumunjskoj.

Je li Vam ovo bilo korisno?