Međunarodni Tjedan svijesti o prijevarama ponovno u Hrvatskoj

Priopćenja za javnost

Započeo drugi Međunarodni tjedan svijesti o prijevarama u Hrvatskoj

Od 16. do 20. studenoga 2020.

U sklopu prvog dana tjedna, predstavljeni su rezultati drugog studentskog istraživanja o percepciji korupcije i načinima njezina suzbijanja

  • 66 posto studenata odgovorilo je kako imaju vrlo nisko povjerenje u institucije u javnom sektoru, što je nešto manje u odnosu na 70 posto prošle godine.
  • Više od 40 posto studenata nikada ne bi prihvatili ponudu za posao u tvrtki koja ja naznačena kao korumpirana, a 59 posto ih smatra kako u korporativnom okruženju moralne vrijednosti nisu važne.

Zagreb, 16. studenoga 2020. – Danas je u Hrvatskoj udruzi poslodavaca u hibridnom formatu, uz strogo pridržavanje epidemioloških mjera i preporuka, otvoren Međunarodni tjedan svijesti o prijevarama.

U sklopu tjedna koji se obilježava širom svijeta u razdoblju od 16. do 20. studenoga 2020., Deloitte Hrvatska u suradnji s brojnim partnerima, tijekom narednih dana organizirat će niz događanja s ciljem otvaranja dijaloga na temu suzbijanja prijevara, sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, kao i kibernetičkoj sigurnosti i utjecaju koruptivnog ponašanja na buduće generacije.

Međunarodni tjedan svijesti o prijevarama održava se pod visokim pokroviteljstvom Predsjednika Republike Hrvatske. Obilježavanje Međunarodnog tjedna svijesti o prijevarama ove godine prošireno je na zemlje u okruženju uključujući Sloveniju, Bosnu i Hercegovinu, Srbiju, Crnu Goru i Sjevernu Makedoniju.

Mladi u borbi protiv korupcije: Ispitivanje studenata o percepciji korupcije i načinima njezina suzbijanja

Korupcija i koruptivno ponašanje ostavlja znatne posljedice na ekonomiju jedne države. S ciljem što šireg obrazovanja javnosti i kako bi se smanjio nivo koruptivnog ponašanja uključili su se i studenti s ukupno 38 sveučilišta, veleučilišta i poslovnih škola u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Sloveniji koji su proveli istraživanje o percepciji korupcije i načinima njezina suzbijanja među studentima. U Hrvatskoj su sudjelovali Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilište Libertas, Ekonomski fakultet u Osijeku, Visoka poslovna škola PAR, Veleučilište VERN’ i Visoko učilište Algebra.

Rezultate online istraživanja koje je provedeno od 1. lipnja do 1. listopada 2020. prezentirao je Stjepan Bradvica, student i član Studentskog zbora Ekonomskog fakulteta u Zagrebu.

“Istraživanje o percepciji studenata o korupciji i načinima suzbijanja i ove godine provedeno je u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Sloveniji. Rezultati istraživanja pokazuju da je podizanje svijesti među mladima i njihovo obrazovanje ključni elementi u osiguravanju poboljšanja borbe protiv korupcije.” istaknuo je Bradvica.

Važni nalazi istraživanja:

  • Isto kao i prošle godine 43 posto studenata misli da je razina korupcije ista kao i prije tri godine, a 45 posto ih misli da je ona veća nego prije. 
  • Kao glavni uzrok korupcije mladi i dalje vide nedjelotvoran kazneni progon i oportunističko ponašanje pojedinaca, a svoju razinu povjerenja u institucije javnog sektora ocjenjuju i ove godine pretežito niskom, premda 66 posto iskazanog nepovjerenja je blago poboljšanje u odnosu na 70 posto od prošle godine.
  • 77 posto ispitanih studenata dopustilo je prepisivanje kolegama dok ih je 55 posto prepisivalo od kolega na ispitima, dok bi ih 70 posto prijavilo korumpirano ponašanje u budućnosti.
  • Na upit bi li se ipak zaposlili u tvrtki za koju pouzdano znaju da je korumpirana, 'ne' kao odgovor odabralo je više od 40 posto studenata, dok ih je 27 posto ustvrdilo kako to ovisi a 21 posto kaže kako ne zna što bi učinili. 
  • 59 posto studenata smatra kako u korporativnom okruženju moralne vrijednosti nisu važne.
  • Kao najučinkovitije taktike i metode za suzbijanje korupcije - preko 80 posto studenata misli da bi najučinkovitiji bio kazneni progon, 77 posto novčane kazne, dok se 72 posto njih odlučilo na podizanje svijesti kao oblik smanjenja razine korupcije u društvu.
Svečano otvorenje tjedna

Svojim pozdravnim govorima konferenciju su otvorili Damir Zorić, glavni direktor Hrvatske udruge poslodavaca, Vedrana Jelušić Kašić, partnerica u Deloitteovom odjelu financijskog savjetovanja, Martina Drvar, viceguvernerka Hrvatske narodne banke i članica Upravnog odbora EBA-e te Ante Žigman, predsjednik Upravnog vijeća HANFA-e.

„Prijevara ima, zato je važno o njima podizati svijest kako bismo taj broj sveli na najveći mogući minimum. Događaji poput ovih u tom procesu imaju važnu ulogu jer pomažu kod svih sudionika u financijskom poslovanju razvijati profesionalno znanje o prijevarama te pridonose poboljšanju institucionalnog okvira koji će pomoći u sprečavanju svih malverzacija u budućnosti. Treba ipak u tom pogledu biti optimističan jer bez optimizma smo unaprijed izgubili svaku bitku. U ime Hrvatske udruge poslodavaca želim vam uspješan rad u tom smjeru.“ izjavio je Damir Zorić, glavni direktor Hrvatske udruge poslodavaca.

„Posebno me raduje što su se u organizaciju Međunarodnog tjedna svijesti o prijevarama uključili predstavnici privatnog sektora, Ministarstva financija, Ministarstva pravosuđa, HNB-a, HANFA-e, HUB-a, IIC-a, Zagrebačke burze, predstavnici međunarodnih institucija poput Svjetske banke, EBRD, EBA te studenti sa šest sveučilišta, veleučilišta i poslovnih škola u Hrvatskoj jer jedino zajedno možemo jačati svijest o štetnosti prijevarnih radnji za cijelo društvo. Samo ona gospodarstva koja funkcioniraju na transparentnim principima i poštivanju etičkog kodeksa ponašanja mogu biti dugoročno uspješna.“ istaknula je Vedrana Jelušić Kašić, partnerica u Deloitteovom odjelu financijskog savjetovanja.

Nakon uvodnih obraćanja, održana su četiri predavanja i panel diskusija na temu Sprječavanje pranja novca u 2020. i dalje. Ivan Crnčec, pomoćnik ministra i predsjednik Savjeta za sprječavanje korupcije u Ministarstvu pravosuđa održao je prezentaciju na temu „Strategija za borbu protiv korupcije 2021. - 2030. - Korak dalje u borbi protiv korupcije“ te je tom prilikom izjavio „Iznimno nam je drago da možemo sudjelovati i na drugom Međunarodnom tjednu svijesti o prijevarama u Hrvatskoj. Prošle smo godine predstavili ukratko sustav borbe protiv korupcije u RH i još uvijek aktualnu Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. godine. Budući da je ista na samom kraju provedbe drago nam je da možemo predstaviti određena značajna unaprjeđenja u hrvatskom zakonodavnom i institucionalnom okviru u području borbe protiv korupcije, a koja su postignuta u okviru njezine provedbe. RH je trenutno u procesu izrade nove Strategije sprječavanja korupcije, ovaj puta za desetogodišnje razdoblje. Proces izrade je široko participativan, u njemu sudjeluje širok krug dionika iz javnog sektora, privatnog sektora, civilnog društva, medija, akademske zajednice i socijalnih partnera. Vjerujemo da ćemo zajedničkim snagama izraditi adekvatan strateški okvir za sva dodatna potrebna unaprjeđenja u prepoznatim prioritetnim područjima borbe protiv korupcije u predstojećem desetljeću.".

Nakon predstavljanja rezultata studentskog istraživanja Stjepana Bradvice, predavanje „Operativni rizik promjene poslovnog modela u financijskom sektoru“ održala je Martina Drvar, viceguvernerka Hrvatske narodne banke. Piers Haben, direktor Europskog nadzornog tijela za bankarstvo održao je predavanje „Uloga EBA-e u nadzoru sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma: Razvoj politike sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma za nadležna tijela i financijske institucije u EU“.

U zanimljivoj panel diskusiji „Sprječavanje pranja novca u 2020. i dalje“ svoje stavove i razmišljanja na tu temu podijelili su Martina Drvar, viceguvernerka Hrvatske narodne banke, Stjepan Šutija, direktor Ureda za sprječavanje pranja novca u HANFA-i, Ante Biluš, pomoćnik predstojnika Ureda za sprječavanje pranja novca u Ministarstvu financija, Petar Repušić, predsjednik Uprave Partner banke te Dinko Lucić, predsjednik Uprave Privredne banke Zagreb. Panelom je moderirala Vedrana Jelušić Kašić, partnerica u Deloitteovom odjelu financijskog savjetovanja.

Ante Biluš, pomoćnik predstojnika Ureda za sprječavanje pranja novca u Ministarstvu financija rekao je: „Republika Hrvatska ima učinkovit sustav sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma zahvaljujući angažmanu tijela javne vlasti i privatnog sektora (obveznici) sa zajedničkim ciljem zaštite financijskog sustava Republike Hrvatske od zloupotreba u svrhu pranja novca i financiranja terorizma. Ured za sprječavanje pranja novca kao financijsko-obavještajna jedinica aktivno i učinkovito surađuje s bankama i drugim obveznicima, s domaćim tijelima kaznenog progona i pravosudnim tijelima. Kao rezultat analitičko obavještajnog rada, Ured je u posljednjih 5 godina blokirao ukupan iznos od 257,4 milijuna kuna transakcija sa sumnjom na pranje novca, što je prvi korak u sprječavanju pranja novca i osiguranja oduzimanja imovinske koristi stečene kaznenim djelom.“.

„Uspješan model sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma temelji se na vrijednosti integriteta, gdje treba slijediti ciljeve čestito, korektno i odgovorno uz potpuno poštovanje pravila, etičkih kodeksa i relevantnih propisa, i sve to kroz zajednički rad svih dionika sustava u definiranom modelu suradnje i koordinacije. Ključno je i osiguravanje dovoljnog broja i dobro educiranih ljudskih resursa, koji uz stalno usavršavanje tehnologije mogu odgovoriti na sve veće pritiske i rizike u navedenom segmentu, poglavito u dijelu cyber okruženja.“ naglasio je Dinko Lucić, predsjednik uprave PBZ-a.

Virtualna „Financial Crime Academy“

Nakon svečanog otvorenja Međunarodnog tjedna svijesti o prevarama održana je i virtualna „Financial Crime Academy“ putem Zoom platforme. Na akademiji su održana zanimljiva predavanja o radu ureda za sprječavanje pranja novca, zviždanju, kibernetičkom kriminalu, sprječavanjima i otkrivanjima prijevara te drugim važnim temama vezanim uz financijski kriminal. Uz predavače iz raznih Deloitteovih ureda diljem Europe, na akademiji su svoja predavanja održali i predstavnici Ministarstva financija republike Slovenije, Europske investicijske banke te Odjela za cyber kriminal i intelektualno vlasništvo Ministarstva pravosuđa SAD-a.

Svi događaji u okviru Tjedna otvoreni su za javnost, pa vas pozivamo da nam se pridružite na događanjima koja predstoje i pomognete podići svijest te smanjiti utjecaj prijevara i korupcije na hrvatsko društvo! 

 

Je li Vam ovo bilo korisno?