Priopćenja za javnost

Davor Čilić novi je direktor u Deloitteu Hrvatska

Zagreb, 25. svibnja 2016. – Davor Čilić novi je direktor u Deloitteu Hrvatska. Pridružio se timu stručnjaka Odjela za poslovno savjetovanje gdje će biti zadužen za izgradnju konzultantskih usluga za javni sektor i EU u Hrvatskoj, Sloveniji te Bosni i Hercegovini.

S više od 15 godina praktičnog iskustva u planiranju i provedbi programa financiranih od strane međunarodnih donatora/agencija i međunarodnih financijskih institucija, Čilić je izvrsno upoznat s poslovima koordinacije donacija i posjeduje golemo profesionalno iskustvo u svim aspektima ciklusa upravljanja projektima financiranih od inozemnih donatora. Riječ je o programima EC CARDS/PHARE/SAPARD/IPA, UNDP, USAID, DIFID, MATRA, SIDA, GTZ te projektima financiranim putem međunarodnih financijskih institucija kao što su Svjetska banka, Europska investicijska banka, Europska banka za obnovu i razvoj, njemačka razvojna banka KfW itd. Posjeduje dokazane vještine upravljanja strateškim programima, što uključuje izradu, ocjenjivanje i praćenje provedbe u kontekstu strategije za pristupanje Europskoj uniji i relevantnih programa Europske komisije u Hrvatskoj i regiji.

Prije no što se pridružio Deloitteu, Čilić je u WYG grupi obnašao dužnost izvršnog direktora za jugoistočnu Europu. Ondje je bio odgovoran za poslovanje grupe i upravljanje portfeljem projekata u Hrvatskoj, Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Makedoniji, Crnoj Gori i Srbiji te za razvoj poslovanja u pružanju usluga za institucije Europske unije.

Prethodno je ostvario uspješnu karijeru u državnoj upravi na položaju dužnosnika zaduženog za koordinaciju programa Europske unije za pomoć i suradnju. Svoju karijeru nastavio je u javnom sektoru podupirući pripremu i provedbu razvojnih projekata za središnja tijela državne uprave, jedinice lokalne i regionalne samouprave, organizacije civilnog društva te korisnike bespovratnih sredstava iz privatnog sektora.

Je li Vam ovo bilo korisno?