Priopćenja za javnost

Intenziviranje aktivnosti u vezi s nenaplativim kreditima u regiji srednjoistočne Europe

Deloitteovo peto izvješće o nenaplativim bankovnim kreditima, i ovaj puta donosi analizu stopa i vrijednosti nenaplativih kredita, ali i tržišta portfelja nenaplativih kredita u srednjoistočnoj Europi. Novo u ovome izdanju jest što izvješće obuhvaća dvanaest zemalja1, među kojima su tri baltičke zemlje, Estonija, Latvija i Litva. Prema rezultatima analize, nakon uzleta u 2015. godini, transakcije portfelja nenaplativih kredita dodatno su se proširile uslijed većeg zanimanja investitora i intenziviranja aktivnosti banaka.

Zagreb, 14. ožujka 2017. godine - Prema Deloitteovoj analizi, u regiji srednjoistočne Europe ima 49 milijardi eura nenaplativih kredita, koji su zajedno s nenaplativim kreditima zemalja Baltika u 2015. godini iznosili 51 milijardu eura, u skladu s trendom pada u regiji u odnosu na 2014. godinu. Smanjenje u 2015. godini uglavnom je bilo potaknuto padom nenaplativih kredita u Mađarskoj za 31 posto te u Sloveniji za 20 posto. Godina 2016. pokazala je slične tendencije, što je bilo vidljivo iz ukupne nominalne vrijednosti transakcija od preko 4 milijarde eura.

I sjeverni i južni dio srednjoistočne Europe bilježe pad udjela nenaplativih kredita od 2014. godine naovamo, ali i dalje uz vidljivu razliku između dvaju područja: dok Poljska, Slovačka, Estonija, Latvija i Litva bilježe stopu u rasponu od pet do deset posto, stopa nenaplativih kredita se u zemljama na jugu srednjoistočne Europe kreće od 10 do 22 posto. Najveće poboljšanje stopa nenaplativih kredita bilježe Mađarska i Slovenija, prva za 3,7 postotnih bodova, a druga za 1,9 postotnih bodova.

Eric Olcott, partner u Deloitteovom Odjelu financijskog savjetovanja zadužen za Adriatic regiju, položaj regije je opisao sljedećim riječima: „I u Mađarskoj, i u Hrvatskoj se 2016. godine povećao broj transakcija koje su zatvorene i u tijeku, te su se tako pridružile Rumunjskoj i Sloveniji kao još 2015. godine istaknuto aktivnim tržištima. Restrukturiranje kredita u idućim godinama moglo bi dodatno potaknuti smanjenje nenaplativih kredita, a time i pridonijeti rješavanju problema s likvidnosti koje trenutno proživljavaju održive tvrtke i pojedinci neupitne solventnosti na dulji rok, ali i trajnije olakšati otplatu kredita. Druga novost je da je, za razliku od ranije, kad su se prenosili uglavnom nenaplativi krediti poslovnih subjekata, u 2016. oživjelo tržište nenaplativih kredita stanovništvu“.

Makroekonomska kretanja i dalje idu u prilog pozitivnom zaokretu na tržištu nenaplativih kredita u regiji: svih dvanaest analiziranih zemalja bilježi rast BDP-a, što se posredno pozitivno odrazilo na sposobnost otplaćivanja kredita i fizičkih i pravnih osoba. Vidljiv je i oporavak tržišta nekretnina i Deloitte očekuje da će se trend nastaviti i u idućem razdoblju, što je za ulagače važan pokazatelj budućih prinosa.

U regiji su vidljiva nastojanja da se uvede regulativa koja će omogućiti lakše raščišćavanje nagomilanih nenaplativih kredita uklanjanjem zapreka na putu njihove prodaje. Najnovija direktiva Europske središnje banke propisuje iscrpna izvješća za banke koje u svojim bilancama imaju visoki udjel nenaplativih kredita. Riječ je o zahtjevu koji vrijedi za sve banke pod nadzorom Europske središnje banke, što se posredno odražava i na banke u regiji koje nisu pod njenim izravnim nadzorom. Osim toga, banke s visokim udjelom nenaplativih kredita dužne su sastaviti i implementirati cjelovitu strategiju za smanjenje udjela nenaplativih kredita, što bi moglo dati dodatni zamah tržištima na kojima se trguje nenaplativim kreditima.

Olcott objašnjava: „Zbog sve povoljnijih makroekonomskih uvjeta, sve veći broj banaka odlučuje se prodati svoje portfelje nenaplativih kredita, što ulagači zasigurno gledaju s odobravanjem. Najveći međunarodni investicijski fondovi pokazuju umjereno zanimanje za regiju, ali postoji i deset do petnaest većih investitora koji ulažu značajna sredstva u regiju i aktivno sudjeluju u transakcijama. Dodatno su motivirani sve boljim makroekonomskim okružjem, oporavkom tržišta nekretnina, povećanjem raspoloživog dohotka, ali i većom otvorenošću banaka za transakcije. Sve življe tržište nenaplativih kredita razlog je sve većem broju banaka u regiji s već sklopljenim transakcijama, što se pozitivno odražava kroz veću sklonost investitora rizicima. Deloitte očekuje da će se razina intenziteta iz 2016. godine nastaviti i u 2017. godini kako će investitori koji se bave nenaplativim kreditima biti sve sigurniji u specifičnosti regije, a banke biti sve sklonije prodavanju svojih portfelja nenaplativih kredita.“

Deloitte je vodeći savjetnik za banke i njihove portfelje u svijetu, Europi, pa tako i regiji srednjoistočne Europe. Deloitte je proteklih godina radio na razduživanjima i transakcijama kreditnim portfeljima banaka ukupne vrijednosti iznad 400 milijardi eura globalno, i na strani prodavatelja, i na strani kupaca. Ukupna vrijednost aktive klijenata u regiji srednjoistočne Europe kojima je Deloitte pružao svoju pomoć u protekle tri godine veća je od 5 milijardi eura.

Eric Olcott, partner u Deloitteovom Odjelu financijskog savjetovanja zadužen za Adriatic regiju
Je li Vam ovo bilo korisno?