Priopćenja za javnost

Osiguravajuća društva suočavaju se s velikim izazovima vezanim uz skoru implementaciju dijelova direktive Solventnost II

Solventnost II

Vanja Vlak, viši menadžer u Deloitteovom odjelu revizije: “Najveći napredak u implementaciji Solventnosti II postignut je na području računanja tehničkih rezervi za potrebe bilance i zahtjeva za kapitalom koje donosi direktiva”

Zagreb, 13. studenog 2013. - Čak 93 posto osiguravajućih društava u Hrvatskoj započelo je s implementacijom određenog dijela direktive Solventnost II1 , pokazuje istraživanje konzultantsko-revizorske tvrtke Deloitte2, predstavljeno na Danima hrvatskog osiguranja, u organizaciji Hrvatske gospodarske komore.

Više od polovice ispitanika smatra da sve relevantne funkcije u osiguravajućim društvima raspolažu s dovoljno informacija o zahtjevima koje pred njih postavlja direktiva Solventnost II. Istraživanje je pokazalo su s ovom problematikom najbolje upoznati aktuari i odjeli upravljanja rizicima, dok to nije slučaj s odjelima informacijskih tehnologija ili računovodstva. „Najveći napredak u implementaciji Solventnosti II postignut je na području računanja tehničkih rezervi za potrebe bilance i zahtjeva za kapitalom koje donosi direktiva, dok je najmanji napredak zabilježen u slučaju izvještavanja, te razvoja sustava upravljanja rizicima i korporativnog upravljanja.“, komentira Vanja Vlak, viši menadžer u Deloitteovom odjelu revizije.

„Zanimljivo, iako je istraživanje ukazalo na postojanje visokog udjela ispitanika koji su za iduću godinu osigurali sredstva za implementaciju Solventnosti II (43%), ukazalo je i na visok udio onih koji nisu osigurali sredstva (29%) i onih koji smatraju da će se pojaviti potreba za time (21%).“, navodi Vlak.

Najveći dio ispitanika, njih 85% smatra kako će doći do implementacije odredaba direktive što je jasan pokazatelj da nas očekuje zanimljiv period u kojem ćemo se morati ozbiljno pozabaviti sa svim elementima koje nam donosi Solventnost II.

_________
1 Solventnost II je novi regulatorni okvir ukupnog poslovanja društava za osiguranje, odnosno društava za reosiguranje u Europskoj uniji kojim se revidiraju dosadašnji kapitalni zahtjevi, a koji donosi nova, čvršća pravila solventnosti, upravljanja rizicima i procesa nadzora temeljenog na rizicima te novog načina izvještavanja i objave, a sve u cilju zaštite osiguranika, odnosno korisnika osiguranja i sprječavanja poremećaja na tržištu osiguranja. Financijska stabilnost te pravedna i stabilna tržišta predstavljaju ciljeve propisa o osiguranju i reosiguranju koje je također potrebno uzeti u obzir., www.hanfa.hr

2 Istraživanje je provedeno tijekom listopada 2013., a pristupila mu je polovica osiguravajućih društava u Hrvatskoj.

###

Je li Vam ovo bilo korisno?