Priopćenja za javnost

Kako očuvati prednost?

FSI istraživanje

Zagreb, 28. srpnja 2015. – Ispitivanje koje je nedavno provela revizorsko-konzultantska tvrtka Deloitte „Kako očuvati prednost“ (izvorno: Staying Ahead of the Pack) pokazalo je da 57 posto glavnih financijskih direktora iz cijelog svijeta smatra da je regulativa potpomogla rast njihovog poslovanja. Uz to, pola ispitanih direktora očekuje više regulative u bliskoj budućnosti, a 69 posto je izrazilo spremnost za njih.

Ispitivanje, koje je obuhvatilo 200 direktora iz tvrtki koje se bave bankarstvom, vrijednosnim papirima, osiguranjem i upravljanjem investicijama iz cijelog svijeta, imalo je za cilj utvrditi najvažnije teme koje će na njih utjecati kroz iduće razdoblje od tri do pet godina. Četvrtina ispitanika radila je za tvrtke koje ostvaruju prihod veći od 30 milijardi američkih dolara.

„Globalne financijske tvrtke posluju u sve disruptivnijem okružju, u kojem novi igrači i žestoka konkurencija na tržištu postaju norma. Time će se najviše okoristiti upravo oni koji su osluškivali potrebe tržišta i svoje poslovanje prilagođavali u očekivanju novih igrača i distruptivnih trendova,” kazao je Nikola Smolčić, menadžer u Deloitteovom odjelu revizije.

„Područje financijskih usluga danas je izrazito dinamično. Financijske institucije uviđaju da poštivanje regulative nije samo stvar postizanja regulativom postavljenih ishoda i ispunjenja očekivanja klijenata. Dobro primijenjena regulativa može donijeti znatnu prednost u odnosu na konkurenciju, a time tvrtkama omogućiti postizanje strateških ciljeva uz porast profitabilnosti. Tvrtkama je, da bi očuvale prednost pred konkurencijom, potrebno temeljito poznavanje faktora koji utječu na sektor da bi ih mogli obuzdati i pretočiti u rast,” dodaje Smolčić.

Drugi bitni nalazi ispitivanja:

  • Disruptivnost postaje normom – gotovo dvije trećine direktora svjedoči utjecaju novih igrača na njihov segment poslovanja.
  • Bankarski sektor u očekivanju još više radikalnih promjena – 50 posto je više vjerojatno da će novi igrači na tržištu i disruptivni trendovi utjecati na bankarski nego osigurateljni sektor.
  • Ključ je inovacija - osamdeset i dva posto (82 %) direktora smatra inovativnost vrlo važnom ili najvažnijom u postojećoj klimi.
  • Regionalne razlike u regulativi – za gotovo dvostruko više ispitanika iz Azije i Europe može se reći da su izrazili veću vjerojatnost znatnog porasta regulative od onih s američkog kontinenta.
  • Područja koja se smatraju važnima za uspjeh na tržištu – to su, poredano po važnosti: inovativnost i nova ponuda, digitalna transformacija, regulativa i potrebe za talentiranim ljudima.
  • Strategija ljudskog kapitala presudna za uspjeh – Zadržavanje talentiranih pojedinaca (90 posto), prave vještine na pravom mjestu (85 posto) i upravljanje talentom (85 posto) određeni su kao glavne sastavnice strategije.

Preuzmite infografiku istraživanja

Staying ahead of the pack 

„Kako očuvati prednost“ na engleskom jeziku

Je li Vam ovo bilo korisno?