Priopćenja za javnost

Val promjena: novi status quo u ekosustavu financijskih usluga

Zagreb, 24. kolovoza 2017. - Financijske tehnologije suštinski su promijenile temelje konkurentnosti u sektoru financijskih usluga, ali još ne i cijelo konkurentsko okruženje, zaključak je najnovijeg izvješća koje je danas objavio Svjetski gospodarski forum u suradnji s konzultantskom tvrtkom Deloitte. Izvješće Beyond Fintech: A pragmatic assessment of disruptive potential in financial services („S onu stranu Fintecha: pragmatična ocjena disruptivnog potencijala u sektoru financijskih usluga“), koje istražuje glavne pokretače budućih promjena navodi da su financijske tehnologije prvi val u nizu disruptivnih utjecaja koji će uvelike oblikovati budućnost cijelog sektora.

Izvješće označava vrhunac trogodišnjeg istraživanja transformativne uloge financijskih tehnologija. Završna faza istraživanja nastavlja se na istraživanja Deloittea i izvješće Svjetskog gospodarskog foruma iz 2015. godine, uz širu analizu utjecaja koji mijenjaju ekosustav financijskih usluga.

„Financijska tehnologija promijenila je dinamiku inovacija, ali i očekivanja klijenata u ekosustavu financijskih usluga, postavivši tako temelje za buduću disrupciju sektora“, kazao je Zlatko Bazianec, partner u Deloitteovom odjelu poslovnog savjetovanja. „Uspješnost financijskih tehnologija u redefiniranju temelja konkurentnosti, kao i rastuća dinamika tehnološkog razvoja znači da će svi dionici imati mogućnost brzo se prilagoditi napretku, ali i ubrzanoj disrupciji u skoroj budućnosti.”

„Ipak, mnogi korisnici, suočeni s visokim troškovima prelaska na nove tehnologije, nastoje u doticaju s financijskom tehnologijom ostvariti određenu ekonomiju razmjera”, ustvrdio je Vanja Vlak, partner u Deloitteovom odjelu revizije. „U međuvremenu, financijske institucije uspjele su, znatno brže od očekivanja, uhvatiti priključak i to tako da su bujanju financijskih tehnologija pristupile kao supermarketu sposobnosti i kapaciteta koji će im omogućiti kreiranje novih ponuda putem preuzimanja i sklapanja partnerstva.“

U izvješću se navodi osam ključnih utjecaja s potencijalom za promjenu konkurentnosti u financijskom ekosustavu, koje se vezuju uz tri glavna nalaza.

Uspon platformi
Sve veća uloga izbora korisnika bitno će se odraziti na dizajniranje i distribuciju proizvoda, a poslovnim subjektima vjerojatno nametnuti i nove uloge. Platforme koje nude mogućnost suradnje s financijskim institucijama putem jednog kanala mogu prerasti u dominantni model za pružanje financijskih usluga. Izgledi su da će sve veći broj platformi, poput otvorenog bankarstva, preobraziti financijske usluge iz jasno definiranih organizacija u međusobno zamjenjive subjekte. To za vlasnike platformi znači biti sposoban upravljati ekosustavom, balansirati potrebe proizvođača proizvoda s potražnjom kupaca.

Financijska regionalizacija
Različiti regulatorni prioriteti, tehnološki kapaciteti i potrebe korisnika stavljaju pod upitnik sve veću financijsku globalizaciju i otvaraju prostor za regionalne modele financijskih usluga prilagođene lokalnim uvjetima. Čak bi i globalnim tvrtkama mogle zatrebati različite strategije za očuvanje konkurentske prednosti na regionalnoj razini i integriranje u lokalne ekosustave. U međuvremenu, sektor financijskih tehnologija može se naći pred ozbiljnim zaprekama nastojeći se etablirati u više različitih pravnih sustava, unatoč tome što tehnologija smanjuje prepreke za ulazak na tržište. Postojeći subjekti u svojoj potrazi za prilikama za brzo postizanje ekonomije razmjera mogu postati privlačni partneri tvrtkama koje se bave financijskom tehnologijom.

Sistemski važne tehnologije
Napori koje financijske institucije ulažu da bi nadmašile glavne sposobnosti velikih tehnoloških tvrtki dovest će do sve većeg oslanjanja na njih. Tako će, primjerice, financijske institucije, nastojeći poboljšati digitalno iskustvo svojih klijenata i iskoristiti potencijale podataka prikupljenih na platformama te potencijale za ostvarivanje prihoda na samim platformama, sve više ovisiti o infrastrukturi za cloud tehnologiju velikih tehnoloških tvrtki ne bi li na taj način ostvarile ekonomiju razmjera i eksploatirale same procese, a time i iskoristile umjetnu inteligenciju kao uslugu. Kako se financijske institucije budu sve intenzivnije davale u potragu za novim prednostima kojima će učvrstiti svoju konkurentsku poziciju, tako će se sve češće naći pred teškim izborom: postati ovisan o velikim tehnološkim kompanijama ili se izložiti opasnosti zaostajanja u tehnološki potpomognutoj ponudi kao posljedica nastojanja da očuvaju neovisnost.

„Različiti regulatorni prioriteti, tehnološke sposobnosti i nove tehnološke platforme javljaju se kao glavni izazovi u sektoru” ističe Krešimir Kolar, direktor u Deloitteovom odjelu poslovnog savjetovanja. „No osim navedenih utjecaja, postoji još velik broj otvorenih pitanja koja će utjecati na budućnost svih djelatnosti u sektoru financijskih usluga, od same uloge digitalnog identiteta preko načina na koji će tvrtke koje pružaju financijske usluge ovladavati rizicima do načina na koji će monetizirati podatkovne tokove i još mnogo toga. Uz sva ta otvorena pitanja jasno je da disrupcija i evolucija za sektor financijskih usluga znače novi status quo.”

U izvješću se, osim navedenih utjecaja, navodi još i sljedeće:

  • komodifikacija troškova: moguće je da se financijske institucije upuste u agresivnu komodifikaciju troškovnih osnova uklanjajući ih radi konkurentnosti te stvarajući nove temelje za diferencijaciju
  • preraspodjela dobiti: veliki su izgledi da tehnologija organizacijama omogući zaobilaženje tradicionalnih procesa stvaranja vrijednosti, a time i redistribuciju dobiti
  • vlasništvo nad iskustvom: moć će vjerojatno prijeći na onog tko ostvaruje direktan kontakt s korisnikom odnosno klijentom; to za one koji se bave isključivo proizvodnjom znači da trebaju postati hiperskalirani ili hiperfokusirani
  • monetizacija podataka: podaci će sve više dobivati na važnosti u smislu diferencijacije, no statične skupove podataka vjerojatno će zamijeniti podatkovni tokovi iz više izvora koji će se kombinirati i upotrebljavati u stvarnom vremenu
  • bionička radna snaga: kako će strojevi biti sve sposobniji replicirati ljudsko ponašanje, tako će financijske institucije zasigurno trebati upravljati radom i kapitalom kao jedinstvenim skupom sposobnosti i kapaciteta

Istraživanje:

S onu stranu Fintecha: pragmatična ocjena disruptivnog potencijala u sektoru financijskih usluga

Beyond Fintech: A pragmatic assessment of disruptive potential in financial services

Je li Vam ovo bilo korisno?