Deloitteova istraživanja

Izvješće o sektoru javnih financija u Europi

U istraživanju, koje je provedeno u proljeće 2014. godine, sudjelovala su 33 stručnjaka za sektor javnih financija iz 19 zemlja (Austrija, Belgija, Hrvatska, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Irska, Italija, Litva, Luksemburg, Nizozemska, Njemačka, Poljska, Portugal, Slovenija, Španjolska, Švicarska i Velika Britanija.

Istraži sadržaj

Deloitteovo Izvješće o sektoru javnih financija u Europi otkriva da je upravljanje javnim financijama ušlo u novo razdoblje.

Prema nalazima istraživanja, tijekom krize nije bilo radikalnih promjena u vrstama poreznih nameta. Većina ispitanika izjasnila se da su se njihove vlade usmjerile na podizanje kvalitete rada same porezne uprave te prijavljivanje i naplatu poreza, a to namjeravaju činiti i dalje.

U pogledu komunikacije o javnim rashodima, istraživanje je pokazalo kako su mnoge vlade počele objavljivati veće količine financijskih podataka. Ipak, iz odgovora ispitanika može se zaključiti da vlade trebaju biti proaktivnije i angažiranije u davanju i objavljivanju informacija ako žele doprijeti do javnosti.

Saznajte više:
Priopćenje za javnost: 
Globalna financijska kriza potaknula preporod državnih financija

 

The government finance renaissance
Je li Vam ovo bilo korisno?